Del artikel Print
Få tilskud til udvikling af miljøeffektiv teknologi

Få tilskud til udvikling af miljøeffektiv teknologi

Bestyrelsen for MUDP indkalder ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2016.

Går du med tanker om at udvikle ny miljøeffektiv teknologi inden for vand og klimatilpasning? Og kunne du bruge et tilskud til at få tankerne gjort til virkelighed?

 

MUDP, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, er en tilskudsordning, som tidligere har heddet Grøn teknologi.  

 

Der kan søges MUDP-midler inden for en række områder. Der afholdes to møder i henholdsvis København tirsdag den 17. marts og i Aarhus fredag den 20. marts med særligt fokus på vand og klimatilpasning. Derudover afholdes et møde i København den 23. marts om MUDP-midlerne generelt .

 

Til møderne er der mulighed for at sparre med Naturstyrelsens konsulenter om dine projektideer samt snakke om udviklingsbehov på området med dine kolleger.

 

Du kan læse mere om møderne samt finde tilmelding via de to links til højre.