Del artikel Print
Fælles ansvar for klimatilpasningColourbox

Fælles ansvar for klimatilpasning

Grundejere i Danmark mener, at de sammen med de offentlige myndigheder har et medansvar for klimatilpasningen. Kun et mindretal mener dog, at der risiko for oversvømmelser.

Skov & Landskab hos Københavns Universitet har foretaget en spørgeskemaundersøgelse af grundejernes holdninger og praksis i forhold til lokal håndtering af regnvand i danske byområder.

 

Ifølge tidligere forskning skal tre forudsætninger være til stede, før man som grundejer er motiveret til at foretage klimatilpasningstiltag på egen grund. Man skal føle, at der er en risiko for oversvømmelser, at man har et personligt ansvar, og at man er i stand til at handle, så man kan imødegå skader som følge af oversvømmelser. Disse tre forudsætninger studeres i universitetets undersøgelse.

 

Grundejernes risikoopfattelse

På trods af at 42 % af respondenterne allerede har oplevet oversvømmelser af deres grund eller kælder, er der ikke nogen stærk følelse af risiko for fremtidige oversvømmelser. Kun 19 % af respondenterne har overvejet oversvømmelsesrisiko ved huskøb, og selvom man har oplevet enkelte oversvømmelser, anser man ikke risikoen, for at det sker igen, som særlig stor.

 

Ud fra universitets undersøgelse kan man altså ikke påstå, at der er en generel stærk trusselsopfattelse og af den grund forvente, at grundejere vil være motiverede for at bidrage til klimatilpasningen på egen grund uden yderligere incitamenter.

 

Grundejernes ansvarsopfattelse

Størsteparten af grundejerne mener, at offentlige myndigheder og grundejere har et fælles ansvar for at minimere risikoen for oversvømmelser (33 % er helt enige, og 46 % er enige). Det er dog i overvejende grad myndighederne, som tilskrives ansvaret for etablering af diger, vandstandsregulering samt regnvandsopsamling og -forsinkelse. Endvidere mener 17,3 %, at de offentlige myndigheder har ansvaret for beskyttelse af private boliger mod 72,8 %, der mener, at det er grundejeres eget ansvar.

 

Grundejernes kompetenceopfattelse

De fleste føler sig enten velinformerede om, hvad de selv kan gøre (51 %) eller ved, hvor de kan henvende sig for at få den nødvendige viden (27 %). Dette gælder især, hvis man allerede har oplevet oversvømmelser af sin ejendom.

 

Det er primært økonomien, som afholder nogle grundejere fra at handle. Undersøgelsen konkluderer på den baggrund, at denne gruppe vil kunne motiveres af økonomiske incitamenter, hvis man gerne ville have dem med.

 

Kilde: Videntjenesten Københavns Universitet