Del artikel Print
Ny rapport belyser vigtigheden af bæredygtig udvikling af skove

Ny rapport belyser vigtigheden af bæredygtig udvikling af skove

Northern Forestry Centre har udgivet en rapport, der skal give anbefalinger i forhold til bæredygtig udvikling af skovene i relation til klimaforandringer.

Northern Forestry Centre er et af fem canadiske centre for udvikling af skovområder. Centrene skal sikre en bæredygtig udvikling, som gavner befolkningen i forhold til økonomiske, rekreative og miljømæssige aspekter.


Rapporten tager udgangspunkt i en ændring af klimaet frem mod år 2100. Klimaforandringerne kan føre til insektplager, hyppigere skovbrande og vanskeligheder forbundet med tørke.

Med udgangspunkt i dette argumenteres der for, at forvaltningen af skovene skal tilpasses klimaforandringerne.


Udgangspunktet for rapporten er modelberegninger sat i relation til forskellige klimascenarier. Dette er i følge Northern Forestry Centre en overskuelig måde at få inkorporeret de mange aspekter og konsekvenser af klimaforandringer i skovforvaltningen på langt sigt. Men rapporten påpeger også, at der er arbejde at gøre i den nærmeste fremtid. De langsigtede mål skal allerede nu tænkes ind i den aktuelle forvaltning.


Rapporten tager udgangspunkt i de canadiske skovområder, men det påpeges at problemerne i forhold til bæredygtig udvikling af skovene er af global karakter.


Kilde: Northern Forestry Centre, Canadian Forest Service.