Del artikel Print
Indvielse af sØnæs i Viborg

Indvielse af sØnæs i Viborg

I lørdags blev Danmarks smukkeste rensedam indviet. Det skete ved et arrangement, hvor byens frivillige i samarbejde med kommunen inviterede til folkefest.

For et år siden stod boldbanerne på sØnæs ofte under vand, og området, som består af gammel mosebund, var sumpet. I dag er det våde område bag Viborg Søerne omdannet til en rekreativ park for hele byen, hvor klimatilpasning i kombination med vandrensning har skabt et dynamisk vandlandskab, der udfordrer grænselandet mellem ophold og bevægelse.

 

Projektet sØnæs er et af fire i VANDPLUS-partnerskabet mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen har de uddelt 12 millioner kroner til de fire projekter, der skal vise, at det er muligt at gennemføre klimatilpasningsprojekter og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne.

 

Udover sØnæs i Viborg er der projekter i Gladsaxe, Solrød og Frederiksberg. sØnæs er udviklet i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune, Energi Viborg Vand A/S og rådgiverne Møller og Grønborg samt Orbicon. Sammen viser de, at klimatilpasning kan rumme hele tre formål, hvor der udover regnvandshåndtering og rekreative funktioner også indtænkes vandrensning af fosforudledningen til Søndersø.

 

sØnæs vil i fremtiden indbyde til aktiviteter året rundt. Visionen er, at borgere, foreninger og klubber kan aktivere området og tage det i brug til kulturelle og idrætsaktiviteter.  sØnæs er derudover en park for hele byen, hvor der er plads til løbere, børnefamilier og skoleklasser, der skal opnå viden og forståelse om vandets kredsløb og naturens ressourcer.

 

Kilde: Viborg Kommune