Del artikel Print
Søg EU-midler til klimatilpasning

Søg EU-midler til klimatilpasning

Søg om støtte til klimatilpasning gennem EU's LIFE og Horizon 2020-programmer.

LIFE 2014-2020
EU's LIFE program er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er kan gennem EU’s LIFE-program få støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik.

 

LIFE består af to delprogrammer, målrettet henholdsvis miljø- og klimaindsatsen. Finansieringsrammen for gennemførelsen af LIFE-programmet i perioden 2014-2020 er 3,4 milliarder euro, hvoraf 2,59 milliarder euro går til miljø-delprogrammet og 864 millioner euro til klima-delprogrammet.

 

Ansøgere kan opnå støtte til innovative løsninger på miljø- og klimaproblemstillinger samt i natur- og bioversitetsprogrammet til implementering af direktiver. Løsningerne skal være synlige og bygge på et kvalificeret teknisk, fagligt og økonomisk grundlag. Demonstration og formidling skal spille en central rolle i projekterne, og de skal gennemføres på en sådan måde, at de succesfulde LIFE-projekter efterfølgende kan danne grundlag for implementering i stor skala.

 

Alle organisationer - private virksomheder, myndigheder, organisationer mv. - i Danmark kan søge alene eller i fællesskab. Der er også mulighed for at søge med partnere fra andre EU- lande.


Horizon 2020
Horizon 2020 er EU's støtteprogram for forskning og innovation. Programmet gælder for årene 2014 - 2020 og har et samlet budget på 592 milliarder kroner. Der ydes økonomisk støtte til forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer, regioner m.fl.

 

I marts 2015 offentliggjorde H2020-programmet et 'disaster resilience call', der blandt andet fokuserer på klimatilpasning. Der er øremærket 614 millioner kroner til forskning i dette delprogram.

 

Der ydes støtte til følgende typer af projekter:

 

Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions)
- Projekter af varierende størrelse, fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter.

Innovationsprojekter (Innovation Actions)
- Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter.

Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions)
- Projekter som fremmer videndeling og erfaringsudveksling.

SMV-projekter (SME Instrument)
- Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er).