Del artikel Print
Nu kan der søges tilskud til fyrtårnsprojekter

Nu kan der søges tilskud til fyrtårnsprojekter

Man kan nu søge om tilskud til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter).

Projekterne skal omfatte et eller flere af hovedområderne:

  • Vand og klimatilpasning
  • Forebyggelse og genanvendelse af ressourcer
  • Renere luft
  • Mindre støj
  • Færre problematiske kemikalier
  • Industriens miljøindsats

 

Der kan søges om tilskud til såkaldte fyrtårnsprojekter. Denne betegnelse dækker over større satsninger og projekter, der skal kunne fungere som pejlemærker for fremtidens miljøløsninger, og som er miljømæssigt bedre, end reguleringen foreskriver.

 

Tilskud fra MUDP afhjælper en del af de økonomiske usikkerheder, der er forbundet med etableringen af nye løsninger i fuld skala.

 

Ansøgningsfristen er 2. oktober 2015 kl. 12.00.