Del artikel Print
Klimaforandringer har stor effekt på vores sundhed

Klimaforandringer har stor effekt på vores sundhed

Ny rapport fastslår, at klimaforandringerne er en stor helbredsmæssig udfordring. Til gengæld har flere af løsningerne positive effekter på vores sundhed.

En ny rapport fra The Lancet medical journal anskuer klimaforandringerne ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv i håb om, at denne vinkel kan sætte skub i de nødvendige politiske beslutninger på området.

 

Oversvømmelser og hedebølger skaber større risiko for sygdomme, dårlig ernæring og stress. Rapporten advarer mod, at truslen fra klimaforandringer er så stor, at den risikerer at underminere de sidste 50 års fremskridt inden for global sundhed.

 

Der eksisterer dog mange løsninger, som både imødekommer klimaforandringer og har positiv effekt på vores sundhed. Dette gælder eksempelvis løsninger, som fører til en forøgelse af andelen af befolkningen, som cykler og går regelmæssigt. Implementeringen af denne type løsninger nedbringer forureningen og samtidig mindskes befolkningsandelen med diabetes og hjertesygedomme mv.  

 

 Kilde: Thomson Reuters