Del artikel Print
Storme bringer eksotiske fisk til Danmark

Storme bringer eksotiske fisk til Danmark

I 2014 blev der registreret rekordmange eksotiske fisk, blæksprutter og vandmænd i de danske farvande.

2014 er det varmeste år nogensinde, siden man begyndte at måle temperaturer. De varme temperaturer i atmosfæren øger også temperaturerne i havene. Dermed skabes der grobund for, at havdyr og planter, som normalt lever i varmere vande, kan trives i danske farvande.


I 2014 blev der registreret mange arter, som man ellers ikke ser i Danmark. Det gælder for eksempel guldbrasen, klumpfisk, blæksprutte og en mængde små arter af gopler. Alene for klumpfisk blev der registreret 70 fund, hvor der i 2013 ikke blev registreret et eneste. Da 2013 også var et varmt år, kan fundene ikke alene tilskrives de øgede havtemperaturer.


Henrik Carl, der er videnskabelig medarbejder på Statens Naturhistoriske Museum og leder af det danske Fiskeatlas, mener at forklaringen skal findes i havstrømmene.


”Gopler og eksotiske fisk hænger ikke alene sammen med varmere havvand hos os. Men derimod havstrømme, der bringer store portioner saltholdigt, oceanisk vand ind, når vind og strøm kommer fra en bestemt retning, og dyrene følger med i vandet.”


Forklaringen med at den store mængde eksotiske fisk skyldes vind- og strømretning, understøttes af fiskedød blandt ferskvandsfiskene i blandt andet Køge Bugt.


De indre danske farvande er normalt ikke så saltholdige. Meget af vandet kommer fra Østersøen, og det vand er hovedsageligt flodvand fra Rusland og Baltikum. Det betyder, at mange farvande i det østlige Danmark har en relativt stor bestand af ferskvandsfisk, som godt kan tåle det lave saltindhold i havvandet.


Under storme kan der ske en udskiftning af vandet i de østlige farvande med det mere saltholdige vand fra oceanerne, og derved opstår der fiskedød blandt ferskvandsfiskene.


”Når vi oplever store storme, bliver vandet i Østersen og andre farvande skiftet ud med mere saltholdigt vand. Normalt kan ferskvandsfisk godt klare at leve i for eksempel Køge Bugt, men når indholdet af salt i havvandet stiger, dør ferskvandsfiskene af ’saltslåning’, og det har vi set flere gange i det seneste år”, fortæller Henrik Carl.

Kilde: dr.dk