Del artikel Print
Ny rapport præsenterer et overblik over klimaforandringer

Ny rapport præsenterer et overblik over klimaforandringer

Rapporten beskriver, hvad der forårsager klimaforandringer, og hvilken betydning klimaforandringerne har for sundheden, miljøet og økonomien på et europæisk plan.

Rapporten EEA Signals 2015 - Living in a changing climate sætter fokus på, at  klimaforandringerne påvirker os alle, og at klimaforandringerne vil betyde udfordringer for hele Europa. Forandringerne vil få indflydelse på vores sundhed, økosystemer og økonomi, og klimaforandringerne forventes at blive mere alvorlige de kommende årtier. Hvis ikke forandringerne imødekommes, vil det resultere i store udgifter i form af blandt andet dårligere helbred og ødelæggelser på ejendomme og infrastruktur.

 

Rapporten beskriver derfor endvidere, hvordan en lang række klimatilpasningstiltag kan gøre Europa bedre klædt på til nuværende og fremtidige klimaforandringer.