Del artikel Print
 Vandet viser vejen i Middelfart

Vandet viser vejen i Middelfart

Team GHB Landskabsarkitekter vinder arkitektkonkurrencen om Danmarks smukkeste klimatilpasning.

Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune og Realdania står bag partnerskabet KlimaByen, som skal sikre Middelfart mod ekstremregn og samtidig gøre byen smukkere og mere indbydende for borgere og turister. Projektet igangsatte i sommeren 2014 den arkitektkonkurrence, som nu har fundet sin vinder.

 

Team GHB Landskabsarkitekters vinderforslag "Vandet viser vejen" tager afsæt i bykvarterernes eksisterende kvaliteter og tilføjer ny arkitektonisk og bymæssig kvalitet til stort set hele området. Et grundlæggende princip i forslaget er, at vandet på private arealer skal nedsive, mens det på offentlige arealer skal ledes på overfladen i form af tre vandveje. Der er altså både fokus på lokal afledning af regnvand (LAR) og på synliggørelse af regnvandet i gadebilledet.

 

Vinderprojektet lægger særligt vægt på borgernes medindflydelse og særlige lokale indsigt i forhold til udviklingen af fysiske løsninger. Dette skal sikre lokal opbakning og ejerskab til løsningerne og dermed motivere til handling på egen grund.

 

Realdania betegner vinderforslaget som et rigtig godt eksempel på, hvordan den klimatilpasning, vi skal skabe af nød, kan blive til byudvikling præget af lyst. Det kræver blot, at man bruger pengene klogt, så de skaber merværdi.

 

Frem til d. 10. april udstilles vinderforslaget på KulturØen, hvor Middelfarts borgere har mulighed for at komme med kommentarer til projektet. Kommentarerne indgår så i puljen af ideer, som Team GHB videreudvikler projektet på baggrund af i et tæt samarbejde med partnerskabet og KlimaByens tekniske rådgiver, Orbicon.

 

Kilde: bygtek.dk og KlimaByen