Del artikel Print
Rumteknologi mod oversvømmelser

Rumteknologi mod oversvømmelser

Moderne rumteknologi kan hjælpe os mod fremtidens oversvømmelser langs de danske kyster.

Rumteknologi bruges i stigende grad til at forebygge oversvømmelser og håndtere oversvømmelserne, når de sker.

 

På baggrund af data indhentet med rumteknologi gennem det europæiske Copernicus-program er det eksempelvis muligt at kortlægge oversvømmelsestruede områder, opmåle havbunden eller udarbejde Danmarks Højdemodel, der viser landskabets højdeforhold i høj opløsning.


Rumdata indhentes typisk via satellitter, fly eller droner. Sidstnævnte er så lette at anvende, at Miljøministeriets styrelser selv sender dronerne til vejrs hen over Danmark til indsamling af de data og den information, som bruges i et bredt udsnit af styrelsernes opgaver. Det kan være, hvis der skal skabes et overblik over for eksempel en vandløbs- eller en kyststrækning, eller hvis der er brug for overblik over landområder.


Når akutte oversvømmelser rammer, har beredskabet fået droner, som sender billeder til redningsfolkene. På den måde kan de bedre planlægge, hvor de skal smide sandsække eller sætte mobile dæmninger ind.


Kilde: dr.dk og Miljøministeriet