Del artikel Print
Nye ingeniører skal håndtere skybrud

Nye ingeniører skal håndtere skybrud

Efter sommerferien starter en ny diplomingeniøruddannelse i Horsens med fokus på vand, fjernvarme og spildevand.

Den nye uddannelse har fået navnet forsyningsingeniør, og sådan en skal håndtere skybrud, stigende vandstand i havene og spildevand i en fremtid, hvor næsten tre fjerdedele af befolkningen bor i byerne. Her skal ingeniørerne i stigende grad forsøge at bruge vand som et aktiv i bymiljøet i stedet for at se det som en trussel.

 

VIA University College har netop fået godkendt uddannelsen, og her forventer man stor interesse fra både Danmark og udlandet. Uddannelsen er blevet til i samarbejde med virksomheder fra branchen, som længe har haft et ønske om at skabe et stærkere uddannelsesfundament.

 

Diplomingeniøruddannelsen tager 3½ år, og der er efterfølgende mulighed for specialer i henholdsvis spildevandshåndtering samt vand- og varmeforsyning.

 

Horsens Vand har tilbudt at stille deres faciliteter og laboratorier til rådighed for de studerende. Dette er dels for at vise støtte til uddannelsen og dels for at få nye øjne ind i dagligdagen i en branche, der er præget af et højt aldersgennemsnit.

 

Kilde: DR P4 Østjylland og jobfinder.dk