Del artikel Print
Klimaforandringer har væsentlig effekt på Europas miljø

Klimaforandringer har væsentlig effekt på Europas miljø

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) vurderer, at klimaforandringerne allerede har haft væsentlig indflydelse på miljøet i Europa.

Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) redegørelse ’State and outlook 2015’ (SOER 2015) vurderer tilstand, tendenser og udsigter for miljøet i Europa.

 

Ifølge redegørelsen har klimaforandringerne allerede haft en væsentlig indflydelse på miljøet, økonomien og samfundet i Europa. Endvidere fastslår redegørelsen, at klimaforandringerne også i fremtiden forventes at have en stor effekt på Europa.

 

Effekterne af klimaforandringer

De seneste forandringer i det globale klima forventes at fortsætte. De væsentlige risici er oversvømmelser, tørke og andre vejrekstremer, som har en ødelæggende effekt på økosystemer, biodiversitet, infrastruktur og velvære.

 

Effekterne af klimaforandringerne er ikke ens i alle regioner. Mens mange regioner i Nord- og Vesteuropa har oplevet en stigning i antallet og intensiteten af kraftig nedbør, så har store dele af Sydeuropa oplevet flere og mere intense tørkeperioder – en tendens der forventes at fortsætte.

 

Udover nedbør og tørke forventes klimaforandringerne også at få effekt på økonomi, velfærd, økosystemer og sundhed i Europa. Effekterne varierer fra region til region afhængig af klimatiske, geografiske og socioøkonomiske forhold. Figuren herunder illustrerer den regionale variation i observerede og forventede effekter som følge af klimaforandringerne.  

Kort over regionale forskelle i klimaforandringseffekter
Kort fra "The European environment - state and outlook 2015". Klik på billedet for at forstørre det.

 

Selvom der fra dagsdato ikke blev udledt flere drivhusgasser, vil klimaforandringerne fortsætte de næste mange årtier som følge af forrige årtiers udledning. Derfor er det nødvendigt at tilpasse sig klimaforandringer.

 

For at styrke klimatilpasningen igangsatte Europa-Parlamentet i 2013 en europæisk strategi for klimatilpasning. Denne strategi skal understøtte klimatilpasningstiltag i medlemslande og arbejde for at fremme videndeling inden for forskning og information.