Del artikel Print
Danske heder truet af klimaændringer

Danske heder truet af klimaændringer

Forskere fra Københavns Universitet konkluderer i ny undersøgelse, at klimaændringer gør det sværere for økosystemer at regenerere, hvis de bliver forstyrret af f.eks. sygdom eller brand.

Mange økosystemer er tilpasset udsving i klimaet, men i den allertidligste fase af planters livscyklus er de specielt følsomme overfor klimaændringer. Når vi undersøger klimaets påvirkning af uforstyrrede økosystemer, underestimerer vi derfor let påvirkningen af klimaændringer. Det konkluderer en række forskere fra bl.a. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet i en artikel, der netop er publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift Nature Communications.

 

Forskerne har siden 1999 undersøgt, hvordan klimaændringer påvirker økosystemer og planter. Det er foregået i et netværk af klimaforsøg i seks europæiske lande ledet af Inger Kappel Schmidt, professor på Københavns Universitet.


Danmark deltager med to klimaforsøg i netværket, som begge er anlagt på heder. I uforstyrret hede, var der minimal effekt af klimaændringerne, men efter et angreb af lyngbladbiller, hvor lyngen døde, viste resultaterne tydeligt, at klimaændringerne i Danmark med længere perioder med tørke om sommeren vil sætte hederne under pres. De længere tørkeperioder gør det vanskeligt for hedelyngen at etablere sig, da lyngspirerne ikke tåler kraftig udtørring, og derfor regenererer dårligt i tørre somre. Konklusionen på forsøgene er derfor, at et forandret klima med bl.a. tørre somre kommer til at betyde, at hedelandskabet svinder ind og i det østlige Danmark langsomt vil blive omdannet til overdrev.


Forsøgene har vist, at mange økosystemer kan tåle udsving i klimaet, men når andre forstyrrelser som brand eller insektangreb indtræffer, kan selv små ændringer i klimaet give varige ændringer i økosystemerne. Det er derfor interaktioner mellem forstyrrelser og klima, som udgør en vigtig del af klimaændringens effekt på vores økosystemer.


De nye resultater præsenteres i Nature Communications: Increased sensitivity to climate change in disturbed ecosystems som kan læses via linket til højre.

 

Kilde: ign.ku.dk