Del artikel Print
Permeabel klimabelægning klarer skybrud på Frederiksberg

Permeabel klimabelægning klarer skybrud på Frederiksberg

En ny permeabel klimabelægning på Helenevej på Frederiksberg sikrede beboerne tørre kældre under skybruddet i weekenden 30.-31. august 2014. Belægningen har foruden at bidrage til en effektiv afhjælpning af nedbørsproblemet været et billigt alternativ til en ny kloak.

Der har tidligere været problemer med vand i kældrene på Helenevej på Frederiksberg, men med den nye belægning var det kun beboere med defekte eller manglende højvandslukke, der fik vand i kældrene sidst i august.  

 

Den nye vejbelægning har kostet omkring 1 million kroner, men til trods for den store investering har der været penge at spare. Kommunen skulle nemlig have anlagt en ny og større kloak på Helenevej, hvilket ville have været endnu mere omkostningsfuldt.

 

Den nye belægning består af betonsten med 15 millimeter brede fuger af drænende grusmateriale, som tillader store regnvandsmængder at sive igennem. Under stenene er der et 40 centimeter tykt lag af drængrus, der fungerer som et regnvandsreservoir med en kapacitet på 75 kubikmeter. Da skybruddet var værst, faldt omkring 52 millimeter regn på tre timer, men den nye belægning er faktisk designet til at kunne klare langt større vandmængder. Tidligere på sommeren blev infiltrationsevnen målt til 700 millimeter i timen. Belægningens infiltrationsevne er dog afhængig af vedligehold, og det forventes, at infiltrationsevnen vil falde kraftigt over de kommende 5-8 år, hvorefter den vil stabilisere sig.

 

Den permeable belægning er ikke det eneste nye tiltag i området. Tidligere er en stor mængde overfladevand løbet til fra den tilstødende Bülowsvej, men ved at hæve kantsten, cykelsti samt fortov forbliver vandet på Bülowsvej.

 

"Det har helt klart også gjort en forskel, men det er stadig imponerende, hvor godt vejen har virket" siger tilsynsførende Søren Kim Jensen fra Frederiksberg Kommunes Vej- og Parkafdeling om de nye tiltag.

 

Løsningen kan muligvis indføres andre steder. Det kan dog blive problematisk, hvor der foretages grundvandsindvinding.

 

"Det er ikke let at finde områder, hvor man kan tillade nedsivning her i kommunen, fordi vi har drikkevandsinteresser herinde. Så metoden kan kun bruges få steder i vores kommune" forklarer Søren Kim Jensen.

 

Kilde: ing.dk