Del artikel Print
Klimasikring af Enghaveparken

Klimasikring af Enghaveparken

Enghaveparken fra 1928 skal moderniseres til at håndtere 26.000 kubikmeter vand. Vinderforslaget i en idékonkurrence giver klimasikring af området, samtidig med at parkens struktur bevares.

Den nyklassicistiske park på Vesterbro i København skal opsamle og tilbageholde vand fra fremtidige skybrud, så oversvømmede kældre i de omkringliggende ejendomme kan afværges.

 

Parken er bevaringsværdig, og derfor vil dens overordnede struktur med trærækker og hække blive bevaret, mens andre dele af parken vil blive moderniseret til at passe til fremtidens behov.

 

Vinderforslaget tager udgangspunkt i, at parken skråner lidt, og det gør det muligt at lede store mængder vand ind fra de omkringliggende gader og tage. Parken skal omkranses af en mur, der kan holde vandet inden for i parken, når det regner. Dertil skal der graves render og fordybninger i parken, der ved kraftig regn langsomt fyldes op med vand.

 

Når fordybningerne er fyldte, aktiveres en lukkemekanisme, som lukker åbninger i muren omkring parken. Vandet fra parken skal efterfølgende ledes uden om kloakken og direkte ud i havnen ad skybrudsveje, så områdets kloakker ikke bliver belastet yderligere.

 

Parkens kapacitet er dimensioneret til en 100-årshændelse, som led i Københavns skybrudsplan. De omfattende ændringer af parken skal ikke alene sikre mod skybrud, men skal også modernisere parkens rekreative muligheder.

 

Vinderforslaget indeholder planer om et nyt boldspilsareal med tilskuerpladser og bibliotekshave, samt en regnvandshave, der gør vandet synligt og har rekreativ værdi i parken.

 

Vinderforslaget er udarbejdet af Ingeniørfirmaet COWI i samarbejde med arkitektfirmaet Tredje Natur og proceskonsulenterne i Open Air Neighbourhood.

 

Kilder: cowi.dk og kk.dk