Del artikel Print
Sådan bliver fremtidens klima i Danmark

Sådan bliver fremtidens klima i Danmark

Ny rapport fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet løfter sløret for fremtidige klimaforandringer i Danmark.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har i samarbejde med DMI udarbejdet en rapport om fremtidige klimaforandringer i Danmark. Rapporten peger blandt andet på øget vandstand, kraftigere storme og øget vinternedbør frem mod slutningen af dette århundrede.

 

Med ændringerne i klimaet kan ekstreme vandstande, der i dag kun forekommer sjældent, blive normale, og skybrud kan oversvømme danskernes kældre dobbelt så hyppigt.

 

Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen mener, at der skal sættes ind nu, hvis scenarierne fra rapporten skal forhindres.

 

"Klimaforandringerne foregår lige nu og her. Alene i 2013 udbetalte de danske forsikringsselskaber stormskadeerstatning for 2,3 milliarder kroner. Der er ingen tvivl om, at klimaforandringerne bliver meget, meget dyre for Danmark, hvis ikke vi gør noget drastisk nu. Vi har et fælles ansvar for at undgå, at de værste scenarier i rapporten bliver virkelighed,"

 

Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i de samme regnemodeller, som bruges i den 5. hovedrapport fra FN's klimapanel, IPCC. Herved giver rapporten de nyeste detaljer om, hvilke konsekvenser en uændret udledning af drivhusgasser kan have på fremtidens vejr. Der er tale om et globalt problem, men Rasmus Helveg Petersen mener dog, at man godt kan være med til at gøre en forskel som privatperson.

 

"Selv små handlinger tæller. Den enkelte dansker kan tage cyklen på arbejde, energirenovere boligen eller træffe det klimarigtige valg i supermarkedet. Men vi har at gøre med et globalt problem, som også kræver global handling. Som minister vil jeg tage ansvar ved at kæmpe for Danmarks grønne omstilling og for at påvirke de øvrige lande til at indgå en ny bindende klimaaftale i Paris i 2015."

 

Kilde: kebmin.dk