Del artikel Print
Dansk natur bliver udfordret af klimaforandringer

Dansk natur bliver udfordret af klimaforandringer

Vores natur bliver udfordret af klimaforandringer. Plante- og dyreliv tilpasser sig naturen uden at tage højde for menneskenes landegrænser.

Carsten Rahbek fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet er medforfatter på et nyt studie om danskernes holdning til nye arter i Danmark. Studiet er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE og viser, at danskerne foretrækker at beholde og beskytte den eksisterende danske natur. Studiet viser derimod også, at hvis udefrakommende arter er truet, så er vi villige til også at beskytte disse.

 

Klimaforandringer vil i Danmark overordnet betyde færre arter, som er tilknyttet vådområder og flere arter, som lever på busksteppe. Arter sydfra, som er tilpasset et mere tørt klima, vil komme til Danmark, mens en lang række af ande- og vadefugle vil forsvinde. Blandt de arter, som vil blive presset af klimaforandringer er rød glente. Arten som er truet, vil blive erstattet af den mere almindelige sorte glente. Måske vil nattergalen også stille og rolig forsvinde ud. Dens meget nære slægtning, sydlig nattergal, vil overtage dens plads.

 

Undersøgelsen viser groft sagt, at vi i Danmark i højere grad er villige til at betale for truede arter, som rød glente, end mere almindelige arter som nattergalen.

 

Carsten Rahbek mener på baggrund af undersøgelsen, at man bør modificere de internationale traktater for naturforvaltning der, som han siger til DR.dk, er "skrevet til en uforanderlig verden".

 

Kilde: dr.dk