Del artikel Print
Videbæk sikres mod vand fra Herborg Bakker

Videbæk sikres mod vand fra Herborg Bakker

På grund af de seneste års mange skybrud er der flere steder blevet klimasikret i Videbæk og omegn.

Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune har flere gange inden for de senere år oplevet oversvømmelser i forbindelse med skybrud. En stor del af regnvandet løber som overfladevand ned fra Herborg Bakker og skaber oversvømmelser i de omkringliggende bebyggelser.

 

Det er især den vestlige del af Videbæk og dermed også idræts- og fritidscentret, der har været hårdt ramt. Dette bliver der nu taget hånd om, blandt andet via indtil flere volde og to regnvandssøer.

 

De to nye søer har en kapacitet på 7000 kubikmeter vand og skal samle overfladevand op på steder, hvor terrænet er lavt. Netop de store terrænforskelle omkring Videbæk har fået Ringkøbing-Skjern Kommune til at udarbejde en ny lokalplan for området.

 

I dalene i området kan der anlægges kunstige søer, som både kan virke som klimasikring og samtidig fungere som rekreative områder for lokalbefolkningen.

 

"De første planer kom frem allerede i 2005. Når det hele er udstykket, er der nok plads til 450-500 byggegrunde. Der vil være grønne bælter og flere søer. Der kommer vand op af jorden mange steder, som kan være grundlag for søer”, fortæller Erling Damgaard, formand for Erhvervsforum Videbæk.

 

Kilder: Herning Folkeblad og Dagbladet Ringkøbing-Skjern