Del artikel Print
Fokus på klimatilpasning i IPCC-rapport

Fokus på klimatilpasning i IPCC-rapport

Verdens fattigste lande har hårdt brug for ressourcer til klimatilpasning.

Der er et øget fokus på klimatilpasning i FN's klimapanels seneste rapport om globale klimaforandringer. Det er i udviklingslande, at forandrede vejrmønstre vil få de største konsekvenser. Vandmangel vil blive et stigende problem som følge af mere ekstreme tørkeperioder og varmere vejr.

 

IPCC's femte hovedrapport blev offentliggjort i København 2. november, og den beskriver, hvordan det især er i landbruget der vil være brug for at klimatilpasse ved anvendelse af mindre vandforbrugende afgrøder og bedre vandingsmetoder. Havstivninger kan også udgøre et problem for kystnære landbrug, når oversvømmelser medfører saltvand, der ødelægger kostbar landbrugsjord.

 

Det er dog både dyrt og usikkert at planlægge ny infrastruktur, når der er usikkerhed om, hvor meget varmere klimaet bliver i fremtiden. En opvarming på 2 grader stiller helt andre krav end 4 grader. I rapporten sammenkædes klimatilpasningsindsatsen med den generelle fattigdomsbekæmpelse i udviklingslandende. Der er et stort behov for at kanalisere bistandspenge over i klimatilpasning, så udsatte lande tidligt kan begynde at beskytte sig mod klimaforandringerne. En tidlig klimatilpasningsindsats sparer penge i det lange løb.

 

Visse dele af verden oplever allerede konsekvenserne af en reduceret vandforsyning, som skaber vandflygninge typisk fra den tørkeplagede Sahel-region i Afrika.

 

Blandt femte hovedrapports konklusioner er:

  • Klimasystemets opvarmning er utvetydig. Atmosfæren og havene er blevet varmere, mængderne af is og sne er reduceret, og havniveauet er steget.
  • Hvert af de seneste tre årtier har været tiltagende varmere ved jordens overflade end noget forudgående årti siden 1850. Den globale middeloverfladetemperatur viser en opvarmning på 0,85 °C i perioden 1880-2012.
  • Det globale middelhavniveau vil fortsætte med at stige i løbet af det 21. århundrede, meget sandsynligt med højere hastighed end observeret i 1971-2010. Uden øget handling vil havniveaustigningen i slutningen af århundredet nå 0,45-0,82 m i forhold til 1986-2005.
  • Uden øget handling vil opvarmningen i slutningen af århundredet nå 3,7-4,8 °C i forhold til det førindustrielle niveau, og det vil selv med klimatilpasningstiltag føre til meget høj risiko for alvorlige, udbredte og irreversible konsekvenser på globalt plan.
  • Tilpasning kan reducere klimarelaterede risici, men der er grænser for, hvor effektiv tilpasningen kan være, hvis ikke udledningen af drivhusgasser reduceres.
  • Muligheden for tilpasning eksisterer i alle sektorer, men implementeringen og potentialet for at reducere klimarelaterede risici er forskellig for de enkelte sektorer og regioner.
  • Der findes mulige reduktionstiltag i alle større sektorer. Det mest omkostningseffektive er en tilgang, der kombinerer øget energieffektivisering, en omlægning til fossilfri energiforsyning og en reduktion i udslip fra samt et øget optag af drivhusgasser i skove og jorde.

 

 

Kilde: IPCC, Politiken