Del artikel Print
Aarhus klimatilpasser til mere vand

Aarhus klimatilpasser til mere vand

Når Aarhus Kommune gør sig klar til de fremtidige klimaændringer, kommer hovedfokus til at ligge på mere regn og højere vandstand.

Som led i den klimatilpasningsplan der skal indarbejdes i kommuneplanen, har Aarhus Kommune valgt at se bort fra temperaturstigning og i stedet sat fokus på mere nedbør og højere vandstand.

 

"Personligt synes jeg da, at det vil være dejligt, hvis middeltemperaturen stiger et par grader her i Aarhus. Det giver så bare nogle tørkeproblemer andre steder i verden, men her i Aarhus får vi langt de største udfordringer med at håndtere de stigende vandmængder," fortæller afdelingschef i Aarhus Kommune Mogens Bjørn Nielsen.

 

Kommunen har kortlagt al viden om vand og dets fremtidige påvirkning af byen, og herved er der blevet udpeget en række indsatsområder. Disse områder skal prioriteres, men i et længere perspektiv skal klimatilpasning tænkes ind i hele kommunen.

 

Et af indsatsområderne er Skejby, hvor flere større byggerier er i gang, blandt andet det nye sygehus. Her skal der tænkes i grønne løsninger for på bedst mulig måde at udruste området til mere vand.

 

"Det er jo ikke raketvidenskab det her. Hvis man tænker sig om, behøver det ikke at blive dyrere at forberede et udbygningsområde på store regnmængder. Det er bedre at forebygge end at helbrede - og billigere," påpeger Mogens Bjørn Nielsen.

 

Et andet af indsatsområderne er Risskov, hvor det 4,5 kilometer lange dige ud mod Aarhusbugten kan blive truet af en fremtidig stigning i vandstanden. I forbindelse med stormen Bodil i december 2013 var diget presset til det yderste, og med en op til 80 centimeter forøget vandstand frem mod år 2100 er dette et vigtigt sted at sætte ind.

 

Grundejerne og digelauget skal betale for sikringen af diget, men kommunen stiller gerne hjælp og ekspertise til rådighed, fortæller Mogens Bjørn Nielsen, men han påpeger, at den enkelte grundejer også har et ansvar i forhold til klimasikring.

 

"Det er vigtigt at understrege, at mange af de forholdsregler, der skal til, for at folk kan undgå for eksempel oversvømmelser i kælderen rundt om i kommunen, er noget som grundejerne selv skal stå for og betale. Vi tager os af den overordnede planlægning og struktur".

 

Aarhus Kommune med Aarhus Vand samarbejder omkring en række klimatilpasningsprojekter i Lystrup efter et voldsomt skybrud i 2012. Projekterne skal give erfaringer til fremtidig klimasikring. Der bliver blandt andet etableret søer til opsamling af vand og grøfter til afledning af vand, så det ikke er til skade for bebyggelsen i området.

 

Kilde: Jyllands-Posten