Del artikel Print
Campus Bornholm klimasikres

Campus Bornholm klimasikres

Ved Campus Bornholm i Rønne skal et nyt forsinkelsesbassin være med til at sikre mod oversvømmelser under ekstreme nedbørshændelser.

Det nye forsinkelsesbassin får en kapacitet på 1800 kubikmeter og er en del af den igangværende klimatilpasning ved byåen i Rønne.

 

Behovet for klimatilpasning i området er vokset som følge af udvidelsen af Campus Bornholm, der er en uddannelsesinstitution med blandt andet gymnasie- og erhvervsuddannelser.

 

Løsningen med forsinkelsesbassinet indebærer, at alt regnvand fra Campus Bornholm løber igennem bassinet, inden det ledes ud til byåen. Således vil udledningen til byåen i ekstreme nedbørssituationer kunne reguleres, så risikoen for oversvømmelser mindskes.

 

Samtidig etableres bassinet med et permanent vandspejl, og en mindre delstrøm fra byåen ledes regelmæssigt igennem bassinet. Det betyder, at bassinet kan fungere som en kombinationsløsning, hvor det både kan håndtere overløbshændelser fra åen samt forsinke regnvand fra Campus Bornholm.

 

Den løbende udskiftning af vandet i bassinet er også med til at sikre en god vandkvalitet, og herved styrkes bassinets rekreative funktion.

 

Bassinet bliver designet med beplantning, men skal samtidig være let tilgængeligt. Herved kan det indgå som et attraktivt rekreativt område i det nye Campus Bornholm.

 

Kilde: Bornholms Tidende