Del artikel Print
Teknologifane – nu også på  engelsk

Teknologifane – nu også på engelsk

På den engelske version af klimatilpasning.dk findes nu også en engelsksproget side om klimatilpasningsteknologier. Herudover har vi netop udsendt det 11. nyhedsbrev på engelsk, der udover den nye teknologifane også præsenterer det nye værktøj AgriWizard, som er en oversat version af LandbrugsWizard.

Der er nu oprettet en engelsksproget teknologifane på klimatilpasning.dk, hvis målgruppe er udenlandske myndigheder, forskere og virksomheder, der ønsker viden om, hvilke teknologier danske virksomheder kan tilbyde i arbejdet med tilpasning til klimaforandringerne.


Siden er, ligesom den dansksprogede teknologifane, udarbejdet i samarbejde med Dansk Miljøteknologi, og der linkes således fra de enkelte teknologier til en liste over mulige leverandører på Dansk Miljøteknologis hjemmeside. Det er håbet, at siden kan være med til at øge eksporten af dansk klimatilpasningsteknologi, der bl.a. på områder inden for regnvands- og stormflodshåndtering er langt fremme i et internationalt perspektiv.