Del artikel Print
Klimatilpasnings-uddannelse fra Teknologisk Institut

Klimatilpasnings-uddannelse fra Teknologisk Institut

Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til klimatilpasning med et 6-dages uddannelsesforløb med fokus på design og praktisk udførelse af projekter, der kan tilpasse regnvandshåndteringen til klimaforandringerne

I de kommende år skal kommuner og forsyningsselskaber investere milliarder i at ruste Danmark til stigende regnmængder. Skal pengene investeres optimalt, så skal medarbejderne rustes til opgaven. Rørcentret på Teknologik Institut, lancerer derfor en ny målrettet uddannelse, der er funderet i den nyeste viden om klimatilpasning. Første hold starter på den nye uddannelse den 6. maj 2014.

 

"Det er vigtigt, at kommuner og forsyningsselskaber bruger hele den værktøjskasse med løsninger, der er til rådighed. De fleste vil med fordel kunne bruge en kombination af traditionelle kloakeringsløsninger og alternativer som lokal afledning af regnvand og grønne tage til at finde en løsning, der tilgodeser både sikkerhed, miljø og økonomi", siger seniorkonsulent Kristoffer Ulbak fra Rørcentret på Teknologisk Institut.

 

Nye spændende løsninger
Med udgangen af 2013 har de fleste kommuner i landet lavet klimatilpasningsplaner, der skal implementeres i de kommende år. Det betyder, at der skal investeres milliarder i kommunal regnvandshåndtering. Opgaven er stor og kræver ifølge Kristoffer Ulbak nye kompetencer hos medarbejderne.

 

"Vi har allerede set mange spændende projekter, hvor flere typer af løsninger bringes i spil i samarbejde mellem ingeniører og landskabsarkitekter. Den slags skal vi have mange flere af. Det kræver, at medarbejderne får viden om både de teoretiske og praktiske komponenter i løsningerne", siger Kristoffer Ulbak.

 

Han peger også på udenlandske erfaringer, der viser, at der er millioner at spare ved at gribe klimatilpasningen an på den rigtige måde.

 

Blandt andet viser erfaringer fra Portland og Seattle i USA, at kombinationen af god planlægning, mange typer af tekniske løsninger og borgerinddragelse sparer kæmpeinvesteringer og kan bidrage til at skabe mere attraktive og grønne byer.

"Vi kan hente masser af inspiration til smarte løsninger i udlandet. Grundlæggende må dette give incitament til, at kommuner og forsyningsselskaber sikrer sig, at medarbejderne er rustede til gribe klimatilpasningen intelligent an", lyder budskabet fra Kristoffer Ulbak.

 

Den modulopbyggede klimatilpasningsuddannelse er målrettet medarbejdere, der arbejder med at klimatilpasse regnvandshåndteringen.

 

Uddannelsesforløbet er delt op i tre 2-dageskurser fordelt på følgende datoer: 6. - 7. maj, 20. - 21. maj og 12. - 13. juni 2014 og vil foregå på Teknologisk Institut i Taastrup.
Uddannelsen afsluttes den 13. juni 2014 med fremlæggelse og ekstern evaluering af afsluttende opgave.

 

Udbyttet præsenteres som:

  • Detaljeret viden om løsninger til klimatilpasning.
  • Viden om opbygning og dimensionering af LAR-anlæg.
  • Viden om skybrudssikring af bygninger.
  • Indsigt i problemstillingerne omkring vandkvalitet og rensning af regnvand.
  • Udarbejdelse af projektopgave - både teoretisk og praktisk arbejde i Rørcentrets forsøgshal.
  • Eksamen og certificering fra Teknologisk Institut.


Uddannelsen koster 18.000 kroner.

 

Kilde: Teknologisk Institut og BygTek