Del artikel Print
IPCC offentliggør rapport om klimatilpasning

IPCC offentliggør rapport om klimatilpasning

Natten til mandag den 31. marts 2014 blev den anden delrapport af tre i IPCC’s Femte Hovedrapport offentliggjort i Japan. Rapporten samler den nyeste viden om konsekvenserne og tilpasningsmulighederne under et ændret klima.

I løbet af 2014 vil de sidste dele af FN's klimapanels Femte Hovedrapport blive samlet og offentliggjort. I den sidste uge af marts blev den anden delrapport færdiggjort i den japanske storby Yokohama.

 

Anden delrapport samler de nyeste resultater på områderne klimaforandringer, klimatilpasning og sårbarhed. Blandt rapportens konklusioner er, at klimaforandringerne både får betydning for vandresurser og kystbeskyttelse, såvel som fødevaresikkerhed, sundhed og infrastruktur.

 

En af rapportens medforfattere, Professor John Porter fra Københavns Universitet, konkluderer, at klimaforandringernes påvirkning på høstudbyttet bliver overvejende negativ. Overordnet set vil de negative konsekvenser overstige de gavnlige effekter ved ændret klima. Især lavere høstudbytte kombineret med øget efterspørgsel vil udfordre fremtidens fødevareforsyning.

 

Høstudbyttet vil blive påvirket af højere temperaturer, men også af ændringer i vandresurser. I store dele af kloden vil klimaet blive mere tørt, mens der andre steder - heriblandt Danmark - samlet set vil falde mere nedbør.

 

IPCC estimerer, at den økonomiske konsekvens ved 2 graders stigning i global middeltemperatur kan blive et årligt tab på mellem 0,2-2 % i den globale økonomi. En stigning på over 2 grader i global middeltemperatur kan øge dette tab yderligere.

 

Den første del af den Femte Hovedrapport blev offentliggjort i september 2013 og sammenfatter det naturvidenskabelige grundlag for nuværende og fremtidige klimaforandringer. Den tredje delrapport om begrænsning af drivhusgasser bliver offentliggjort i Berlin den 11. april 2014. IPCC's samlede Femte Hovedrapport bliver publiceret i København den 31. oktober 2014.

 

Se filmklippet om den anden delrapport eller læs mere om IPCC's Femte Hovedrapport ved at følge linkene til højre.

 

Kilde: DMI.dk