Del artikel Print
En af Danmarks første klimaveje ligger på Frederiksberg

En af Danmarks første klimaveje ligger på Frederiksberg

I et forsøg på at komme problemer med oversvømmelser efter skybrud til livs har en af Frederiksberg Kommunes små veje fået ny absorberende belægning. Et godt eksempel på, at medfinansieringsordningen virker, lyder det fra KL.

Frederiksberg blev som store dele af hovedstadsområdet ramt af et massivt skybrud i 2011, der oversvømmede gader og stræder. Et af de berørte områder var Helenevej, som nu har fået ny vejbelægning i et forsøg at komme problemer efter skybrud til livs.

 

I modsætning til de almindelige asfaltveje kan den nye belægning hurtigt absorbere regnvandet og så at sige lagre det under jorden, i stedet for at det enten bliver liggende eller trænger ind i bygningerne i området.

 

Den nye vejbelægning på Frederiksberg er et godt eksempel på, hvordan medfinansieringsordningen kan fremme klimatilpasningsprojekter i et samspil mellem borgere, kommune og forsyning, lyder det fra KL.

I forlængelse af økonomiaftalen mellem staten og kommunerne i 2012 blev der nemlig givet mulighed for, at spildevandsselskaberne kunne medfinansiere kommunale klimatilpasningsprojekter. Formålet var at fremme investeringer i klimatilpasning.

 

Flere funktioner

Det tager ganske få sekunder for 1 liter vand at sive ned i undergrunden på Helenevej på Frederiksberg.

 

- Den fungerer nærmest som en svamp eller en si. Vandet siver simpelthen ned i vejen, forklarer kontorchef Susanne Viuf fra Frederiksberg Kommune, som har indviet landets første såkaldte klimavej.

 

Helenevejs nye belægning er designet specifikt til at bekæmpe vandmasser og holde kvarterets kældre tørre, når mørke skyer truer med at gå i udbrud over hovedstaden, som det er sket ved flere lejligheder de senere år.

 

I alt har det kostet 920.000 kroner at gøre vejen skybrudsklar, men Helenevej skulle alligevel have renoveret kloakker, og drænløsningen viste sig derfor at være billigere, siger Susanne Viuf.

 

- Vi har undgået at skulle lægge helt nye kloakrør, så det har faktisk givet en besparelse på en halv million i forhold til en traditionel løsning. Samtidig er det volumen af vand, som vejen kan bære, ekstremt stor, i forhold til hvad et kloakrør kan bære«, siger kontorchefen.

 

Helenevej kan nu absorbere et 75-kubikmeter vands uvejr eller det, der svarer til 100 års regnmængde.

 

Selve vejen er bygget på et stabilt lag særlig drænvenligt grus, og belægningen består af små kvadratiske fliser. Fliserne klikkes på hinanden og sikrer på den måde stabilitet. Fugerne fyldes ud med fine småsten eller skærver, som giver plads til, at vandet hurtigt kan sive ned. Under vejen er der fire kamre til at opsamle regnvand, som langsomt ledes ned i undergrunden.

 

Kontorchef Susanne Viuf forklarer, at drænløsningen på Helenevej er en del af kommunens skybrudsplan, som skal sikre bydelen i tilfælde af mere ekstremt regnvejr.

 

- Det er jo desværre blevet nødvendigt, efter at vores vejr i Danmark er begyndt at arte sig sådan her, siger Susanne Viuf.

 

Kilde: KL.dk og Politiken