Del artikel Print
Danske arkitekter skal klimasikre Manhattan

Danske arkitekter skal klimasikre Manhattan

"Big U" fra BIG er blandt vinderne i den internationale konkurrence om at sikre Manhattan mod fremtidens klimaforandringer. Projektet får tildelt 335 millioner dollars.

I kølvandet på orkanen Sandy's ødelæggelser i New York området i 2013 har indsatsgruppen Rebuild by Design søsat en konkurrence om klimatilpasingsløsninger.

 

"De seks vinderprojekter er eksempler på, hvordan vi tænker klimaforandringer ind i vores byplanlægning og gør regionen miljømæssigt og økonomisk tilpasningsdygtig. Vi håber, at andre kan bruge forslagene som inspiration til, hvordan klimatilpasning og byudvikling kan gå hånd i hånd. Med denne omfattende investering, vil vi i højere grad være forberedte på fremtidens ekstreme vejrforhold", udtalte USA´s Bolig- og Byudviklingsminister, Shaun Donovan i forbindelse med, at vinderne af konkurrencen blev udpegede.

 

En perlerække af faciliteter
Vinderforslaget fra BIG og deres samarbejdspartnere, kaldet Big U, kombinerer den lokale håndtering af regnvand og oversvømmelser i Lower Manhattan med byudvikling og etablering af rekreative områder og nye aktive steder, hvor borgere kan mødes. Projektet dækker ca. 16 kilometer kyststrækning, der løber fra West 57th Street, over The Battery og videre til East 42nd Street. Projektet skal udvikles ud fra tre principper, som hver især skal beskytte det udsatte byområde mod oversvømmelser samt skabe større social sammenhængskraft i bydelen.

 

"The Big U er et eksempel på, hvad vi kalder Social Infrastruktur. Den nyligt opførte bypark i New York, the High Line, viser, hvordan en nedlagt jernbanestrækning kan bliver omdannet til et nyt byrum og landskab. Med Big U ønskede vi at udvikle en ny type infrastruktur for Manhattan, som ikke skaber en opdeling mellem byen og havnen, men i stedet tilbyder en perlerække af sociale og miljømæssige faciliteter skræddersyet til lokalområderne, og som samtidig beskytter mod oversvømmelser. Kyststrækningen i Lower Manhattan bliver ikke bare sikret, men også mere tilgængelig og indbydende for byens borgere", fortæller Bjarke Ingels, BIG.

 

Fordele nydes i fællesskab

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med lokalbefolkningen på tværs af offentlige og private interessenter samt beslutningstagere på by-og landsplan. Den første fase er et voldanlæg, der fungerer som et dige mod forhøjet vandstand og stormflod samt et bro-system, der tillader direkte adgang til nærliggende parkområder og i sig selv vil danne nye, uformelle møde- og rekreationssteder.

 

"Big U er et fantastisk eksempel på en designløsning, udviklet i et intenst og integreret samarbejdsforløb med en række aktører, som vil skabe en stor merværdi for lokalbefolkningen og regionen nu og på sigt. Konsekvenserne ved klimaforandringer skal bæres af alle - med Big U vil fordelene, som investeringen afstedkommer, også blive delt og nydt i fællesskab", siger Matthijs Bouw, der er stifter af den hollandske tegnestue, der sammen med BIG har præsenteret forslaget.

 

Kilde: bygtek.dk