Del artikel Print
Droner over Usserød Å

Droner over Usserød Å

I april og maj måned har flyvende droner optaget Usserød Å. Videooptagelserne skal bruges til at planlægge og gennemføre store klimatilpasningstiltag.

Fra Sjælsø til Nivå har droner gennemført en teknisk gennemfotografering af Usserød Å. Efter tilladelse fra Trafikstyrelsen har dronerne helt særligt fået tilladelse til at flyve i lav højde i nærheden af lokal bebyggelse. Optagelserne indgår som en vigtig brik i arbejdsprocessen med at planlægge større miljø- og klimatiltag omkring åen.

 

"Det giver os en enestående mulighed for at tilegne os helt frisk viden om åen og livet omkring åen, hvor ikke mindst billedmaterialet og den digitale information er med til at fortælle os, hvor vi skal sætte ind. Vi udarbejder en video, der viser forløbet fra Usserød Å's udspring i Sjælsø til dens udløb i Nivå, som for anskueren føles, som om man står i en båd og bevæger sig med strømmen. Det vil i praksis sige, at optagelserne skal foretages i en højde på 6-8 meter over midten af åen", siger miljøbiolog Klaus Pallesen, der er leder af projektet. Data fra videooptagelserne kommer til at indgå i en fælleskommunal teknisk "værktøjskasse".

 

Det store EU-finansierede klimatilpasningsprojekt er et samarbejde mellem de tre kommuner Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. Samarbejdet kom på plads efter store oversvømmelser af Usserød Å i 2010, som skabte store skader i området. Visionen er at udvikle og bevare Userød Å, så tilsvarende oversvømmelser kan undgås i fremtiden samtidig med at åen kan virke som attraktivt rekreativt område og samlingspunkt. Der er planlagt en række anlægsprojekter langs åen.