Del artikel Print
Rensedam til regnvand i Viborg

Rensedam til regnvand i Viborg

Nu går arbejdet i gang med at omdanne Sønæs ved Søndersø i Viborg til et nyskabende, rekreativt parkområde, hvor en ny rensedam til regnvand er passet naturligt ind. Projektet er ét ud af fire projekter på landsplan, som støttes af partnerskabet VANDPLUS, som Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen står bag.

VANDPLUS projektet i Viborg går ud på at omdanne Sønæs, hvor der tidligere var boldbaner, til et vandlandskab med et teknisk anlæg for håndtering og rensning af regnvand. Ved at kombinere rensedammen med et åbent rekreativt område for offentligheden, bliver der plads til mere regnvand. Risikoen for oversvømmelser af Gl. Århusvej og Lyngvej under ekstrem regn bliver dermed også mindre. Samtidig får områdets mange brugere mulighed for at opleve et varieret vandlandskab, hvor man kan se og opleve håndtering og rensning af regnvandet. Projektet forventes af stå færdigt om cirka et år.

 

"Sønæs har en særdeles attraktiv beliggenhed tæt på byen og med direkte forbindelse til Søndersø og Viborgs mest benyttede sti. Ved at nytænke arealet som et rekreativt område og indpasse et teknisk anlæg i form af en rensedam, sikrer vi mest mulig værdi for området", siger borgmester Søren Pape Poulsen.

 

Det er netop den tankegang, der ligger til grund for VANDPLUS, som Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen står bag. Sønæs er udvalgt til at være ét af fire eksempelprojekter i Danmark, og VANDPLUS har støttet projektet med 4,5 mio. kr. Sønæs har et stærkt koncept og fokuserer på koblingen mellem vandområde, park og by. Udover tilskuddet fra VANDPLUS, støtter Friluftsrådet projektet med 500.000 kr.

 

Samarbejde på kryds og tværs
Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og Energi Viborg Vand A/S og rådgiverne Møller og Grønborg samt Orbicon. Det har samtidig været en del af processen at høre naboer, interessenter, borgere og politikere i Viborg. Der har været afholdt nabomøder og workshops, og der har været direkte forespørgsler til ønsker for området blandt borgere på gaden. Projektet er blevet fremlagt på to VANDPLUS-konferencer med deltagelse af flere hundrede forsyningsmedarbejdere, kommunale og private planlæggere og landskabsarkitekter samt politikere.

 

"På det område har projektet været lidt anderledes. Når vi etablerer regnvandsbassiner og rensedamme har vi været vant til at betragte det som rene tekniske anlæg, og det har været en udfordrende og spændende proces at tænke på en rensedam som mere og andet end bare en teknisk sø. I denne proces har vi skullet forholde os til alternative udformninger af et bassin, borgerinddragelse og offentlige interesser. At alt det har kunnet lade sig gøre for de samme penge som et traditionelt anlæg, er jo helt fantastisk", siger formand for Energi Viborg A/S, Niels Dueholm.

 

Op til overfladen
Det er netop denne anderledes tilgang til projektet, der giver mulighed for at vise, hvad der rører sig under jorden.

"Vi arbejder med rør, pumper og ledningsstrenge hengemt under overfladen, men får med dette projekt bragt tingene op til overfladen og dermed synliggjort, hvilke store konstruktioner det kræver for at sikre mod oversvømmelser og en renere udledning af overfladevand til vores søer. Det er der en stor pædagogisk værdi i at få formidlet, og det kan være med til at skabe forståelse for den skjulte verden", siger Niels Dueholm.

 

Borgmester Søren Pape Poulsen er stolt over projektets innovative tilgang:
"Det er godt tænkt at udforme rensedammen som en aflang sø og derved omdanne sØnæs til en "ø" med et dige-landskab, der kan aftage store mængder regnvand. Det bliver derved et sted, der vil tage sig forskelligt ud alt efter vejret og mængden af nedbør. Vi håber, at borgerne vil indtage området som en ny folkepark, så Sønæs bliver det sted, hvor alle aldersgrupper og interesser blander sig, og der vil udvikle sig en mangfoldighed af aktiviteter og oplevelser", siger Søren Pape Poulsen.

 

Kilde: Realdania