Del artikel Print
Vinduesviskere kortlægger ekstremregn

Vinduesviskere kortlægger ekstremregn

Regnsensorer i vinduesviskerne på moderne biler kan hjælpe til at indsamle viden om skybrud, ændringer i nedbørsmønstre og nedbørsmængder.

En række forskere ved Leibniz Unversitet i Hannover vil benytte regnsensorer på moderne biler til at indsamle viden om forestående skybrud, ændringer i nedbørsmønstre og lignende. Billister regulerer hastigheden på deres vinduesviskere alt efter regnens intensitet på foruden: når regnen øger i styrke sættes hastigheden typisk op. I projektet RainCars indsamles disse oplysninger og sammen med data fra regnsensorer i vinduesviskerne kan meteorologer lave nye og mere præcise beregninger af vejrets udvikling i fremtiden. 

 

Regnsensorerne kan sammen med oplysninger om vinduesviskerhastigheden udvide den datamængde, som meteorologerne har til rådighed, ved at fungere som 'rullende målestationer'. Dataen fra disse sensorer er mere upræcist end traditionelle målestationer, men til gengæld vil datasættet blive markant større. Alene i Tyskland kører der 40 millioner biler, der vil kunne indhentes information fra.

 

"Forsøget handler om at bruge kørende biler til nedbørsmåling. Det vil give et helt unikt grundlag for at forudsige og analysere voldsom regn" siger Uwe Haberlandt fra European Geosciences Union.

 

Der vil i forsøget bliver taget forbehold for fart, nedbørstype og vinklen på de forskellige bilruder. Forskerne fra Hannover er derfor lige nu i gang med forsøg, hvor private, et taxiselskab og en bilforhandler deltager. De skal også teste for bl.a. regnsprøjt fra forankørende biler og kørsel i eksempelvis skovområder, der kan skærme for bilernes sensorer.

 

Selvom data fra de individuelle biler er mere unøjagtig end allerede etablerede målestationer, kan det store antal biler på vejene samlet set give et mere præcist billede af nedbøren i fremtiden. I sidste ende kan projektet øge vores viden om de klimaforandringer vi alle står overfor.

 

Kilde: egu.eu, Ingenøren