Del artikel Print
Vejdirektoratet kortlægger oversvømmelser

Vejdirektoratet kortlægger oversvømmelser

Vejdirektoratet kortlægger, hvor der er øget risiko for oversvømmelser på statsvejnettet.

Fremtidens mere ustadige vejr vil føre til stadig flere tilfælde af oversvømmelser og såkaldte vejfælder på Danmarks veje. Det vil blokere eller forsinke trafikken. Derfor er Vejdirektoratet igang med at gennemføre en større undersøgelse og kortlægning af det næsten 3.800 kilometer lange statsnet af motorveje, broer og hovedveje for at afdække, hvor fremtidige oversvømmelser kommer til at få størst konsekvenser. Strategien er at have et proaktivt forhold til udfordringerne med øgede regnmængder og sætte ressourcer ind på de hårdest ramte strækninger frem mod 2100.  

 

"Kortlægningen, der indgår som et element i vores klimatilpasningsstrategi, skal bruges til at udarbejde et beslutningsværktøj, som overordnet består af en særlig model, der inden for en radius af 2 kilometer omkring Vejdirektoratets veje kan vise, hvor der er stor risiko for oversvømmelser med betydelige konsekvenser. Desuden vil modellen blive suppleret med et katalog, som angiver, hvordan vi kan afbøde disse konsekvenser ud fra princippet om at få mest klimatilpasning for pengene," siger naturgeograf Michael Larsen for afdelingen Forskning, Udvikling og Demonstration i Vejdirektoratet.

 

Kortlægningen af de oversvømmelsestruede områder sker ved hjælp af en særlig udgave af den hydrologiske højdemodel, der også står til rådighed for private gennem Geodatastyrelsen. Med kortet identificeres lavninger i terrænet, hvor vandet samler sig. Vejdirektoratets model er udbygget til at inddrage oplysninger om jordbundsforhold og den indvirkning det har på, hvor hurtigt vandet nedsiver. 

 

"Den offentlige højdemodel kan bruges til at vise såkaldte 'blue spots' -lavninger, hvor vandet samlet sig ved det værst tænkelige skybrud. Regnhændelseskortet til Vejdirektoratet adskiller sig ved, at vi har forfinet data, sådan at modellen også viser de mindre oplande, hvor stor udbredelsen af oversvømmelser bliver ved forskellige nedbørsmængder, og hvor hurtigt lavningerne bliver fyldt ved skybrud," fortæller markedschef i NIRAS Jesper Rye Rasmussen.

 

Kortet danner grundlaget for den efterfølgende indsats og hjælper til at sikre fremkommelighed og sikkerhed på de danske statsveje i de kommende årtier.

 

Kilde: Vejdirektoratet.dk, Magasinet Teknik & Miljø