Del artikel Print
Nyt kursustilbud i grønne tage

Nyt kursustilbud i grønne tage

Grønne tage er en bæredygtig og klimavenlig løsning i mødet med klimaforandringer. De kan opsuge 60-80 % af den regn, der falder på taget og kan hjælpe til med at klimasikre Danmark. Et nyt kursustilbud kan give interesserede en indføring i, hvordan det fulde potentiale ved grønne tage kan udnyttes.

Grønne tage er et værktøj i arbejdet for at klimatilpasse byerne. Grønne tage optager, fordamper og forsinker det regnvand som rammer dem, og kan på den måde hjælpe til at aflaste kloaker og spildevandsanlæg. Det mindsker risikoen for oversvømmelser og overløb og forbedrer regnvandshåndteringen. Ud over at være en bæredygtig løsning i mødet med et mere ustadigt vejr kan grønne tage spare energi, da de isolerer bedre end almindelige tage. I vintermånederne holder de på varmen, og i sommermånederne holder på kulden.

 

Grønne tage koster fra ca. 600 kr. per kvadratmeter og op, alt efter hvilken løsning der vælges. Et tags levetid kan forlænges betragteligt ved at udbygge med grønt, da det effektivt beskytter mod nedbrydende uv-stråler. Endeligt har grønne tage også en æstetisk værdi og kan bidrage til at gøre byrummet smukkere og mere attraktivt.

 

Konsulentbureauet Grontmij er en af de danske virksomheder, der er med på den grønne bølge og udbyder oplæg, temadage og workshops, der hjælper til at udnytte det fulde potentiale ved grønne tage. Kurserne omhandler blandt andet, hvordan de kan indgå som design i fremtidig byudvikling, hvilke incitamenter der knytter sig dertil, og hvordan den totaløkonomiske beregning kan se ud. Kurserne er primært rettet mod kommuner og erhvervsliv.

 

Også Københavns Kommune har fokus på, hvordan grønne tage kan spille en positiv rolle for hovedstaden. I udgivelsen Green Roofs Copenhagen (2012) beskrives en række projekter i København, og hvordan grønne tage tænkes ind i byplanlægningen. Blandt andet kan nævnes 8-tallet på Kalvebod Fælled, Rigsarkivet og Carlsbergområdet på Frederiksberg og i Valby.