Del artikel Print
Stormflodsramte får meget større erstatninger

Stormflodsramte får meget større erstatninger

Den seneste stormflod i Danmark i starten af december 2013 har medført knap 3000 skader.

De berørte af stormfloden har været hårdt ramt, fordi de er blevet mødt med meget høje afskrivninger på erstatningen for ældre bygningsdele. Det skyldes de nuværende hårde afskrivningsregler i den offentlige stormflodsordning. Men de stormflodsramte får nu bedre mulighed for at få hjælp til at få dækket deres udgifter. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har lagt op til en ændring af stormflodsordningen, så berørte af stormflod får en erstatning, som følger praksis i private forsikringsordninger.

 

De foreslåede ændringer i ordningen vil betyde højere erstatninger for skader på fast ejendom og bedre dækning for udgifter til udbedring af skimmelsvamp, som følge af stormflod.

 

Samtidig lægges der op til, at stormflodsordningen også dækker omkostninger til nødvendig genhusning, flytning og opmagasinering med op til 12.000 kroner om måneden.

 

Forslagene skal gælde med tilbagevirkende kraft og derved også gælde for de berørte af stormen Bodil.

 

Lovforslaget vil blive fremsat hurtigst muligt med henblik på ikrafttræden senest 1. april 2014, men med virkning tilbage fra 6. december 2013.