Del artikel Print
Porte skal beskytte Gøteborg mod oversvømmelse

Porte skal beskytte Gøteborg mod oversvømmelse

Porte til 10 milliarder kroner skal beskytte Gøteborg mod oversvømmelse.

Et portanlæg til 10 milliarder kroner skal beskytte Gøteborg mod fremtidige klimaforandringer. En række kraftige oversvømmelser i området, senest i juni 2013, har ansporet svenske politikere til at søge en løsning. Rådgivningsfirmaet Sweco har nu udarbejdet et løsningsforslag, der kombinerer teknologier, som også har været anvendt i den hollandske Maeslantbarrier ved Rotterdam.

 

Den foreslåede løsning er en såkaldt oversvømmelsesport, der regulerer indstrømningen af vand fra Kattegat til Götaelven, som løber gennem Gøteborg. Selvom projektet er estimeret til at koste omkring 10 milliarder kroner, kan det stadig svare sig i forhold til de omkostninger, der er forbundet med alvorlige oversvømmelser. Selve porten skal suppleres med en række tiltag og løsninger omkring byens åer og småelve, der samlet set kan begrænse byens udsathed over for havets kræfter.

 

Også i Danmark arbejdes der på at klimasikre større byer. Blandt andet i Roskilde arbejdes der på at sikre fjorden ved hjælp af sluseporte, som kan hæves ved højvande og derved beskytte mod vandmasserne. Ifølge de seneste prognoser fra FN's klimapanel IPCC vurderes det, at vandstanden i Kattegat vil stige med omkring 100 cm frem mod 2100.

 

Kilde: Ingeniøren