Del artikel Print
Metro beskyttes mod oversvømmelse

Metro beskyttes mod oversvømmelse

Højteknologiske aluminiumsporte skal beskytte metroen i København mod oversvømmelser. Portene bliver placeret nær de metrostationer, der ligger tæt på Sortedamssøen og Gammel Strand.

Når den københavnske metros Cityring åbner om fire et halvt år, og Nordhavnslinjen året efter, vil den være endnu bedre sikret mod indtrængende vand fra ekstremregn, flodbølger og vandspejlsstigninger end de nuværende metrolinjer.

Alle åbninger til metrotunnelen hæves fra det eksisterende niveau på kote 2,25 til 2,5 meter over dagligt vande i havnen.

 

Desuden kommer et avanceret system af fire højteknologiske oversvømmelsesporte til at beskytte hvert af Cityringens tunnelrør mod indtrængende vand, der ellers kan få fatale følger for både menneskeliv og maskinel.

 

»Portene bliver typisk placeret nær metrostationer, der ligger tæt på vand, som eksempelvis Sortedamssøen eller kanalen ved Gammel Strand. Stationernes dybtliggende placering udgør jo en risiko, hvis der kommer vand ind. Sker der en oversvømmelse af for eksempel banearealerne ved Hovedbanegården, kan vandet løbe igennem perrontunnelen og ned i Cityringen,« fortæller projektleder i Cowis tunnelafdeling Christian Boye.

 

Derfor bliver der anbragt oversvømmelsesporte ved Trianglen, Østerport Station, Rådhuspladsen og på Hovedbanegården. I forvejen er den eksisterende metro udstyret med tre oversvømmelsesporte ved Frederiksbergcentret, i tunnelen på Nørreport og i tunnelen på Kongens Nytorv.

 

Hele metroens klimasikring er baseret på krav i det tyske regelsæt for letbaner, BOStrab, på prognoserne fra FN's klimapanel, IPCC, og på Cowis modelleringer af konsekvenserne.

 

»Vi har modelleret de ekstreme regnskyl, der kan komme, og som løber i gaderne, når kloaksystemet bliver fyldt. Og så har vi for hver station fastlagt en tærskel. Den kote skal alle åbninger op over for at sikre imod, at der løber vand ind fra gaderne og ned i stationerne,« fortæller Christian Boye.

 

Modstår vandtryk på 2,5 bar

Det er det norske firma Alubar, der skal sikre de fire stationer og tunnelrørene mod oversvømmelse. Den 18 millioner kroner store kontrakt på at sikre Cityringen bliver den første om tunnelsikringsbeskyttelse for firmaet.

 

»Sensorer i tunnelerne overvåger, om der trænger vand ind. Når indtrængende vand bliver varslet, bliver portene, som skal modstå et vandtryk på 25 meter eller 2,5 bar, automatisk lukket,« forklarer direktør i Alubar, Bjørn Ragner Olsen.

 

»Det er et avanceret system, der kobles op med metroens overordnede styresystem,« tilføjer han.

 

I modsætning til de vandtætte skotter på den eksisterende metro, der er lavet af stål, er de kommende fremstillet af aluminium. Når sensorer har sporet indtrængende vand, bliver porten lukket over tre stadier - først en sidelæns lukning, så en lukning fra toppen, og til sidst bliver portene klampet og låst.

 

»Det har den store fordel, at vi kommer ned på omkring en tredjedel i vægt. Det gør, at vi kan anvende andre og mere effektive systemer til at bevæge og lukke portene. Desuden opnår vi korrosionsbestandighed,« forklarer Bjørn Ragner Olsen.

 

»Det er en ret stor opgave, og portene skal tilpasses fremdriften af de øvrige tunnelentrepriser. Aluminiumsportene skal være klar til at blive sat på plads inden den sidste gang grovstøbning, så vi er på plads, når der skal finstøbes,« siger han.

 

Kilde: Ingeniøren