Del artikel Print
Klimatilpasning af bevaringsværdige bebyggelser

Klimatilpasning af bevaringsværdige bebyggelser

KAB, Dansk Bygningsarv og SBI har udarbejdet en vejledning, som sætter fokus på, hvad klimaændringerne vil betyde for den ældre del af de almene bebyggelser. Projektet giver også forslag til, hvordan man kan tilpasse den bebyggelserne til et forandret klima uden at gå på kompromis med de arkitektoniske værdier.

De almene boligselskaber ser et stort behov for at fremtidssikre den ældre, almene bygningsmasse. Som en del af fremtidssikringen er der et voksende behov for, at bygningsmassen også sikres modfølgerne af klimaændringerne. Derfor har KAB, Dansk Bygningsarv og SBI nu lavet en vejledning i, hvordan denne bygningsmasse kan klimatilpasses. Vejledningen hedder Klimatilpasning af ældre almene bebyggelser og kan findes via link til højre på siden.

 

Projektleder Esben Dannemand Frost, som til daglig er konsulent og arkitekt i Dansk Bygningsarv, fortæller: "Vi har erfaret, at klimatilpasning i boligorganisationerne ofte begrænser sig til løsninger, der handler om håndtering af vand, for eksempel LAR-projekter. Klimaudfordringerne for bygningsmassen bliver mere ekstreme over en bred pallet i fremtiden, og vejrhændelser som regn, snefald, storme og hedebølger vil forekomme hyppigere og blive kraftigere. Løsningerne skal altså have en større bredde end de har nu, og bør samtidig integreres bedre som en del af den almene praksis".

 

Formålet med vejledningen er at hjælpe de almene boligselskaber med at vælge løsninger til klimatilpasning, der samtidig respekterer værdierne i de ældre almene etagebebyggelser fra før 1960". Inden vi gik i gang med projektet, var vores hypotese, at det vil blive en udfordring at klimatilpasse specielt den ældre del af den almene bygningsmasse. Vejledningen er derfor skræddersyet til, at de to temaer mødes, og der udpeges løsninger til præcis denne udfordring", fortæller Esben Frost.
Vejledningens målgruppe er administrative og planlægningsmedarbejdere i almene boligorganisationer, som arbejder med fremtidssikring, planlægning, drift eller renovering.

 

Vejledningen skal hjælpe med:

 

  • at give inspiration og overblik over de mulige løsninger og udfordringer
  • at udføre den konkrete planlægning af løsningerne
  • at skabe dialog omkring løsningerne i boligafdelingerne