Del artikel Print
Brøndby sætter klimaet på skinner

Brøndby sætter klimaet på skinner

Anlæggelsen af den nye jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted giver anledning til to store klimatilpasningsprojekter i Brøndby Kommune.

I forbindelse med Banedanmarks anlæggelse af den nye jernbaneforbindelse mellem Ringsted og København har Brøndby Kommune besluttet at igangsætte to klimatilpasningsprojekter. To store bassiner samt grøftanlæg skal forbedre kommunens evne til at imødekomme skybrud og oversvømmelser. Planen er, at de skal ligge ved Brøndbyvej og Ny Rosenå i nærheden af det nye jernbanearbejde, der har også givet anledning til revisionen af lokalplanen.

 

"Det er en stor glæde, at vi nu i kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen for de to bassiner. Det er godt, fordi vi helt afgjort forbedrer indsatsen mod oversvømmelser fra de uregerlige skybrud. Som et resultat af dette mindsker vi risikoen for, at spildevand fra fyldte kloakker kan løbe over og ende i vores rekreative strandsøer og vores strand," siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Brøndby Kommune, Vagn Kjær-Hansen.

 

Projekterne får, ud over deres anvendelse ved ekstreme vejrhændelser, også rekreativ værdi for de lokale beboere.

 

"Når vi går ind og sikrer områderne mod oversvømmelser, der kan være ødelæggende både for borgere og vores fælles værdier, så udformer vi vores nye anlæg således, at de i størst mulig grad tilfører og skaber rekreativ og landskabelig værdi i området. Det gør vi helt i tråd med de øvrige klimatilpasningsprojekter vi gennemfører i Brøndby, og som er med til at gøre Brøndby til en grøn by med plads til regnvandet," siger Arno Hurup Christiansen fra Brøndby Kloakforsyning A/S.

 

Bassinet på Brøndbyvej kommer til at kunne rumme ca. 45.000 kubikmeter vand og vil sikre rensning af vandet for blandt andet olie og anden forurening. Grøftbassinet ved Ny Rosenå bliver 950 meter langt og bliver udformet med en dobbeltprofil, der sikrer en jævn vandføring i tørvejr, og som sikrer plads til vandet i tilfælde af skybrud.

 

Kilde: Brøndby Kommunes hjemmeside, Avisen Vestegnen