Del artikel Print
Ny rapport om EU-landenes klimatilpasning

Ny rapport om EU-landenes klimatilpasning

EU-lande er godt på vej med klimatilpasning, viser ny rapport.

Der er øget opmærksomhed om klimatilpasning i EU, og en række lande er godt i gang med at implementere klimatilpasningspolitik, viser en ny EU-rapport. I "National adaptation policy processes in European countries - 2014" gives for første gang et samlet overblik over klimatilpasning i EU. Rapporten er udarbejdet i forlængelse af EU's klimatilpasningsstrategi fra 2013 og er baseret på frivillig tilbagemelding fra 30 medlemslande.
 
Rapporten konkluderer, at klimatilpasningen i EU er fokuseret på særlige sektorer, hvor risici er størst: landbrug, vand, skov, helbred og biodiversitet. Task forces til koordination, ligesom den vi havde i Danmark i 2013 og 2013, er almindeligt anvendt.

 

Kapacitetsopbygning, kommunikation og informationskampagner har været vigtige værktøjer, som har været med til at øge opmærksomheden om behovet for klimatilpasning og for at inddrage relevante partnere. Manglende ressourcer og usikkerhed om fremtiden er ifølge spørgeskemaet de mest almindelige barrierer for succesfuld klimatilpasning.

 

Kun syv lande er på nuværende tidspunkt i gang med at implementere politikker for monitorering, rapportering og evaluering. I tabellen kan man se, hvor langt de enkelte lande er kommet:

EUClimate Adapt Figur
Tabel fra "National adaptation policy processes in European countries - 2014". Klik på tabellen for forstørrelse.

 

Klimatilpasning er i fuld gang i Europa. I maj 2015 afholdes "European Climate Change Adaptation Conference" i København, hvor mere mere end 1000 forventes at deltage.

 

Rapporten kan læses via linket til højre på siden.