Del artikel Print
Lyngbyvejen bliver sikret mod oversvømmelser

Lyngbyvejen bliver sikret mod oversvømmelser

Ved de seneste års skybrud har Lyngbyvejen flere gange stået under vand. Billeder af oversvømmede biler og folk sejlende i gummibåde på vejen har været yndede motiver, når konsekvenserne af skybrud i København er blevet dokumenteret i pressen.

Københavns Kommune har indgået en aftale med HOFOR, der skal være med til at sikre vejen mod oversvømmelser. Lyngbyvejen skal i første omgang sikres via 300 meter rør med en diameter på 1,6 meter, der skal lede vand fra Emdrup Sø, over vejen og hen til et regnvandsbassin i Ryparken.

 

Lyngbyvejen er med sin megen trafik en vigtig del af infrastrukturen i det nordøstlige København, og netop derfor sættes der ind med klimasikring i området.

 

”Det har store konsekvenser, når Lyngbyvej igen og igen bliver oversvømmet, og vandet sætter en effektiv stopklods for trafikken i området. Vi er nødt til at investere massivt i klimaløsninger, og rørene over Lyngbyvej skulle meget gerne være med til at kunne sikre en mere regelmæssig trafikafvikling i fremtiden, også selvom himlen åbner sig,” fortæller teknik- og miljøborgmester Morten Kabell i en pressemeddelelse.

 

En stor del af det vand, der rammer Lyngbyvejen under skybrud, stammer fra Emdrup Sø. Ved voldsomme regnmængder bliver søens normale afvandingsledning overbelastet, og søen går over sine bredder. De nye rør skal aflaste afvandingsledningen og lede overskydende vand over vejen og hen til det planlagte regnvandsbassin i Ryparken.

 

Den samlede pris for rørene er 12 millioner kroner. Rørene er ikke i sig selv nok til at sikre Lyngbyvej fuldstændig mod oversvømmelser, men de er første del af en plan, der skal sikre vejen i fremtiden.

 

Kilde: ing.dk