Del artikel Print
Tørke truer i fremtiden

Tørke truer i fremtiden

Tørke skyldes ikke kun manglende regn, men også indstråling fra solen – og den har været meget høj i sommeren 2014. Som følge af klimaforandringerne vil disse forhold formentligt optræde hyppigere i fremtiden.

Den danske klimatilpasningsindsats har indtil nu fokuseret meget på udfordringerne relateret til oversvømmelser fra skybrud og stormflod, men i fremtiden skal vi måske til at også at have fokus på trusler fra tørke og hedebølger.


DMI's tørkeindeks viser således, at Danmark i begyndelsen af august måned mange steder har været ramt af decideret tørke, hvilket skaber dårlige betingelser for visse afgrødetyper såsom majs og for fiskebestande i mindre vandløb. Samtidig stiger risikoen for skovbrande. Tørkeindekset målte således den 2. august det højeste tørkeniveau herhjemme siden den historisk tørre sommer i 2008.

 

Det tørreste sted i landet er lige nu mellem Lemvig og Ringkøbing, oplyser klimatolog Mikael Scharling, DMI, og påpeger at manglende regn kun er et af elementerne bag tørken;

 

"Vi har i 2014 hidtil fået 370 mm regn på landsplan. Det er meget tæt på det normale, så tørken skyldes snarere, at indstrålingen fra solen har været meget høj. Behovet for nedbør stiger i takt med indstrålingen, for når indstrålingen er stor, stiger fordampningen. Det gælder både fra jorden (evaporation), fra vandoverfalder og ikke mindst direkte fra vegetationen (transpiration)".

 

Indstrålingen er en kompliceret størrelse, som dog generelt hænger tæt sammen med temperaturen og antallet af solskinstimer. Gennemsnittet for disse to faktorer var de første syv måneder af 2014 henholdsvis 9,5 grader og 1,919 timer, mod tilsvarende 6,9 grader og 998 timer for normalperioden 1961-1990.

 

Disse ændringer i klimaet er det sandsynligt, at vi skal vænne os til i fremtiden, og tørke kan let blive et tilbagevendende vilkår flere steder i landet i sommerperioderne. Særligt det vestlige Sjælland er i denne sammenhæng udsat, idet man her typisk får lidt mindre regn end andre steder.

 

Ifølge blandt andre professor Brian Kronvang fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet forværres problemerne yderligere af, at tørkeperioder ofte afløses af de stadigt hyppigere skybrud og ekstreme regnskyl i sommerperioden.

 

Kilde: Politiken