Del artikel Print
Vandlabyrint skal guide regnen

Vandlabyrint skal guide regnen

I Lystrup ved Aarhus skal et nyt projekt sikre, at vandet ved kraftig regn løber de rigtige steder hen.

Oversvømmelser og trafikale problemer skal styres bedre gennem et nyt pilotprojekt i Aarhus.

 

"Det bliver en helt ny måde at indrette byen på," som afdelingschef ved Natur & Miljø i Aarhus Kommune Mogens Bjørn Nielsen formulerer det.

 

Af konkrete tiltag skal der bygges flere dæmninger og laves flere bassiner i form af vandhuller og små søer. Allerede eksisterende regnvandsbassiner skal gøres større, så de er klar til store mængder vand. Derudover skal der lægges kantsten ved veje på en sådan måde, at vandet bliver guidet uden om områder med boliger og hen til områder, hvor der hverken er parcelhuse eller veje.

 

Der er flere grunde til, at pilotprojektet skal foregå i Lystrup.

"Sidste sommer var der større oversvømmelser i byen, som gik ud over flere husstande. Og så er der en bred vifte af udfordringer i Lystrup. Det handler om motorveje, vandløb, regnvandsbassiner og veje, som ikke fungerer optimalt - og som kan og skal forbedres," siger Mogens Bjørn Nielsen.

 

"De traditionelle løsninger har været at få vandet ned i store rør under jorden, men i takt med at der kommer mere regn, er der ikke plads under jorden. Derfor skal vandet blive over jordoverfladen og håndteres heroppe," siger han.

 

Forbedringerne skal ske inden for samme budget og dermed lige så billigt som de traditionelle løsninger.

 

Kommunen og borgernes opgave

Oversvømmelserne tilbage i 2007 gjorde, at kommunen allerede dengang analyserede situationen med meget vand i Aarhus. Her var vandet i Aarhus Å 10 cm fra at oversvømme den indre by.

Byrådet besluttede samme år at investere 44 mio. kr. i et sluseanlæg i Aarhus Å, som skal sikre Aarhus midtby mod oversvømmelser.

Dette byggeri er i gang og forventes afsluttet om et halvt års tid. Selvom kommunen således har gjort tiltag for at forhindre skader fra oversvømmelser og nu indleder pilotprojektet, er det ikke kun kommunens opgave at håndtere regnen, når det drejer sig om at holde samfundet og vejanlæg i gang trods store mængder nedbør.

 

"Det er den enkelte lodsejers ansvar at sikre egen ejendom. Derfor har vi lavet en hjemmeside, som forklarer, hvad kan borgerne selv gøre, og hvordan man håndterer oversvømmelser," siger afdelingschef Mogens Bjørn Nielsen.

 

Hjemmesiden hedder www.aarhus.dk/oversvømmelse og fortæller, hvor der er størst fare for oversvømmelse, hvilke forholdsregler der er gode at tage, og hvordan man reducerer risikoen for skader.

 

Kilde Jp.dk