Del artikel Print
Teknologisk Institut: Folk skybrudssikrer ulovligt

Teknologisk Institut: Folk skybrudssikrer ulovligt

Mange husejere forsøger at sikre sig mod skybrud med hjemmegjorte løsninger. Mange af løsningerne virker ikke, og i nogle tilfælde er de direkte ulovlige. Nu er der hjælp at hente hos fagfolk.

I juli 2011 ramte et skybrud store dele af hovedstadsområdet. Andre områder af Danmark har også været ramt af voldsomme skybrud de senere år. I de hårdest ramte områder af hovedstaden faldt der i juli 2011mere end to måneders regn på halvanden time.

 

I lyset af denne hændelse og andre klimaudfordringer har Teknologisk Institut, med støtte fra blandt andet Realdania, udarbejdet to manualer, som skal guide de danske husejere til korrekt og lovlig skybrudssikring.

 

"Vi er i forbindelse med vores arbejde de seneste år stødt på alt for mange panikløsninger rundt omkring, hvor folk for eksempel har bygget en halv meter høj kant foran hoveddøren for at sikre mod fremtidens vandmasser. I stedet skal de så kravle over en mur for at komme ind i huset. Det holder jo ikke," siger Inge Faldager, seniorkonsulent ved Teknologisk Institut.

 

Ofte har folk sikret deres huse i ren panik i kølvandet på et skybrud, men de hurtige løsninger er ikke holdbare, og i værste fald kan de være ulovlige. Inge Faldager har sammen med kolleger gennemgået knap 30 beboelsesejendomme og kommunale bygninger i København, og resultaterne fra arbejdet er nu omsat til to manualer for skybrudssikring.

 

"Vi har set flere eksempler på, at folk har installeret et højtvandslukke på stikledningen ind til ejendommen for at sikre sig mod at få kloakvand ind i kælderen. Det er altså ulovligt," siger hun.

 

I stedet anbefaler hun, at man installerer et højtvandslukke med to lukkemekanismer på kloakrøret, så man forhindrer kloakvand i at løbe baglæns i kloakken og oversvømme kælderen. Det er ikke altid let at gennemskue, hvornår et hus kan skybrudssikres. Som køber ved man for. eksempel ikke altid, om huset ligger så lavt, at det er umuligt at lede vandet væk, eller om det er bygget oven på kloakkens hovedledning. I så fald skulle huset slet ikke have været placeret, hvor det er, men det kan der jo ikke ændres på. I stedet kan man ifølge Inge Faldager starte med at følge de to vigtigste råd:

 

"Sørg altid for, at afløbssystemet er renset og vedligeholdt, og byg et terrænfald, som leder vandet væk fra huset. Det er nok i 50 procent af tilfældene."


Som husejer kan man godt begynde at forberede sig på flere og mere voldsomme regnskyl i fremtiden. En konsekvens af klimaændringer er flere skybrud. Derfor har regeringen lavet en handlingsplan for klimasikring af Danmark, som blandt andet har betydet, at danskerne siden 2012 er blevet tilbudt et gratis klimatilpasningstjek af deres boliger, så de kan blive guidet til, hvordan de sikrer sig mod voldsommere regnmængder.

 

De nye rapporter med vejledninger til sikring af henholdsvis kælder og bygninger generelt kan findes via linket i højremenuen.

 

Kilde: Ingeniøren og DR.dk