Del artikel Print
Tag Danmark rundt med vand og klimatilpasning

Tag Danmark rundt med vand og klimatilpasning

State of Green har udarbejdet en række oplevelsesruter, der giver interesserede mulighed for at stifte bekendtskab med en række af de mest innovative danske vand- og klimatilpasningsløsninger.

Danmark har besluttet at være foregangsland i forhold til grøn vækst og vil være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050 som det første land i verden. Herudover har arbejdet med klimatilpasning de seneste år fyldt meget for såvel kommuner, staten som private aktører.


Som officiel bannerfører for den grønne omstilling i Danmark samler State of Green alle førende aktører inden for energi, klima, vand og miljø og fremmer forbindelser med internationale parter med interesse i at lære af de danske erfaringer.

Dette har nu udmøntet sig i en række oplevelsesruter, der giver interesserede muligheden for at lære af erfaringerne fra førende danske virksomheder, forsyningsselskaber og institutioner. Ideen er på den måde at hjælpe udenlandske såvel som danske forretningsfolk, politikere og interesseorganisationer med at finde løsninger på en række vand- og klimarelaterede udfordringer.

State of Green tilbyder at håndtere al logistikken i forbindelse med de interesseredes besøg. Det forventes dog, at de besøgende selv tager sig af øvrige udgifter i forbindelse med deres ophold, herunder lokal transport, indkvartering, og tolkning, hvis det er nødvendigt.

Man kan finde inspiration til sit besøg og læse folderen med en beskrivelse af turene ved at følge linkene i højremenuen.