Del artikel Print
Øget fokus på permeable belægninger

Øget fokus på permeable belægninger

Permeable belægninger er et stærkt værktøj i håndtering af skybrud og fremtidens øgede regnmængder. Det konkluderede både eksperter, bygherrer og producenter på nyligt afholdt seminar.

Klimaforandringer i form af hyppigere skybrud og en øget mængde nedbør giver problemer i de bynære miljøer. En stadig større del af byens overflader er dækket med bebyggelse og belægninger, der ikke tillader naturlig nedsivning af regnvandet. Det stiller større krav til kloaknettet, som i forvejen er belastet.

 

På det for nyligt afholdte seminar "Dræn og vandmiljø" satte AMU Nordjylland, NCC og IBF Betonvarer fokus på alternative løsninger til håndtering af regnvand i form af permeable belægninger.

 

"Vi ved, at kloaknettet ikke kan klare opgaven. Permeable belægninger er en mere bæredygtig og robust måde at håndtere regnvand på" udtalte Jan Støvring, der er seniorforskningskonsulent ved Københavns Universitet, blandt andet på seminaret.

 

Han blev bakket op af konsulent Thomas Pilegaard fra Teknologisk Institut, der tester permeable belægninger:

 

"Status er, at vi har massive problemer med at håndtere regnvandet. Løsningen ligger i et samspil mellem nye og traditionelle løsninger. Derfor er permeable belægninger et vigtigt emne, men svært at få hul på. Permeable belægninger er endnu ikke omfattet af normer og standarder, og der mangler kravspecifikation. Desværre er dokumentation en langsommelig proces" sagde Thomas Pilegaard.

 

Bruges i udlandet
Permeable belægninger bruges allerede flittigt som en del af regnvandshåndteringen i andre lande som for eksempel Tyskland, England, USA og Australien. I Tyskland har man brugt permeable belægninger gennem 15 år.

 

Gennem de seneste tre år har IBF Betonvarer og NCC Roads i fællesskab videreudviklet de udenlandske produkter til brug under danske forhold, hvor vi som bekendt dels har hyppigere skift mellem frost og tø og desuden en skrappere grundvandsbeskyttelse.

IBF har i den forbindelse udviklet belægningsstenen Perma-Drain, der lader regnvandet sive ned i bærelaget. NCC har udviklet et bærelag med 30 procent porevolumen, der opsamler regnvandet og lader det sive langsomt ned i jorden eller til kloaksystemet med forsinkelse.

 

Nu er de danske versioner af permeable belægninger klar til brug. I løbet af 2012 har Danmark således fået sine første permeable belægninger på for eksempel parkeringspladser, og de første erfaringer er yderst positive. Belægningerne aftager vandet yderst effektivt og vandkvaliteten er i orden.

 

"Teknologisk Institut tester belægningerne i laboratoriet med positive resultater, og vi er på vej med en storskalatest ved Svanemøllehallen i København. Her kan vi måle på både holdbarhed, sætninger, vandmængder og vandkvalitet" forklarede Thomas Pilegaard.

 

"Vi er stadig på kravlestadiet i Danmark. Vi ved, at de permeable belægninger virker, men det er endnu ikke dokumenteret i tilstrækkelig høj grad" supplerede Jan Støvring.

 

På seminaret var der også indlæg fra Vandcenter Syd, der er bygherre på Danmarks største permeable plads, og der var inspiration fra arkitekter og ingeniører.

 

Kilde: Licitationen