Del artikel Print
Grønne skærme mellem veje og cykelstier skal tage vand fra skybrud

Grønne skærme mellem veje og cykelstier skal tage vand fra skybrud

Nyt projekt skal udvikle og teste multifunktionelle grønne skærme langs indfaldsveje til København. En funktion er, at skærmene skal afskærme cyklister og fodgængere fra bilerne en anden, at der under cykelstien indbygges et regnvandsbassin, som kan tage overskudsvand fra skybrud og derved mindske oversvømmelser.

Et nyt miljøprojekt, ledet af Teknologisk Institut, skal udvikle en fritstående multifunktionel grøn skærm til stærkt trafikerede indfaldsveje omkring København. Skærmen vil begrænse generne fra trafikken og fungerer samtidig som et ekstra regnvandsbassin, der kan opsamle overskudsvand fra skybrud.

 

"Målet er at omdanne trafikkorridorer til grønne korridorer til glæde for gående, cyklister og ikke mindst beboerne ud til de trafikerede veje. Oveni får vi så fordelen, at vi kan klimatilpasse områderne langs vejene, så oversvømmelserne under skybrud kan begrænses", siger arkitekt Jacob Borup Nørløv, som har udviklet idéen.

 

Den grønne skærm består af en beplantet væg ud til vejen, som fungerer som partikelfilter og støjskærm. Bag skærmen lægges en præfabrikeret cykelsti med indbygget magasin med et rensningssystem til snavset vej- og overflade vand. Det rensede vand kan herfra pumpes med solcelledrevne pumper over i den grønne væg og fordampes via planterne. Eller det kan udledes til nedsivning i parkanlæg, gårdmiljøer eller bruges som sekundavand i toiletskyl, fællesvaskerier m.m.

 

"Vi forventer, at løsningen vil kunne bidrage til at reducere de negative effekter ved voldsomme regnskyl. Desuden er der mulighed for massive energibesparelser ved, at vi renser og udnytter vejvandet lokalt - frem for at det skal pumpes ud til rensningsanlæg", siger centerchef Ulrik Hindsberger, Rørcenteret, Teknologisk Institut.


De grønne skærme skal udvikles i et konsortium ledet af Teknologisk Institut og med deltagelse af bl.a. Københavns Universitet, Boligforeningen 3B og Københavns Kommune. I første omgang skal der udvikles og testes to elementer under kontrollerede former på Københavns Universitet og Teknologisk Institut. I et efterfølgende anlægsprojekt vil et teststykke af den grønne skærm blive anlagt langs Folehaven, en af de mest trafikerede indfaldsveje til København.

 

På Københavns Rådhus glæder teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal sig til at få testet de grønne skærmes effekt på både trafikstøj og de stigende regnmængder.


"Storbyer over hele verden står over for udfordringer med klimaforandringer og mere ekstreme regnmængder. Vi er nødt til at eksperimentere med nye måder at indrette vores byer på. De projekter, vi lykkes med, kan vi efterfølgende eksportere til resten af verden. Det vil skabe vækst og beskæftigelse i Danmark".

 

Udviklingsprojektet støttes med lidt over 5 millioner kroner fra Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram, mens anlægsprojektet støttes med 5 millioner kroner fra Københavns Kommune. I konsortiet deltager desuden pumpefabrikken Grundfos, entreprenørfirmaet Aarsleff, rørproducenten Wavin samt P. Malmos Anlægsgartnermestre.

 

Kilde: Teknologisk Institut