Februar

Rejseholdet runder 40 kommuner

27. februar 2013
Rejseholdet er på farten flere dage om ugen

Klimadiger skal beskytte Vestkysten

21. februar 2013
Vadehavsøen Nordstrand i Tyskland bliver det første sted på vestkysten, hvor man tager højde for mulige klimaændringer med forøget vandstand. Her skal diget gøres 70 centimeter højere og dobbelt så bredt.

Klimaforandringer påvirker iltsvindet i de danske farvande

20. februar 2013
Iltsvindet i de danske farvande ville være mindre, hvis ikke klimaforandringerne modarbejdede effekten af mindre udledning af fosfor og kvælstof til havet.

Til kamp mod oversvømmelser i Vejle

19. februar 2013
Boligforeningen ØsterBO i Vejle har fået 1 million kroner til projektet ’Klimatilpasning i Østbyparken’ fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Den danske bøgeskov får nye gener

12. februar 2013
Der er tradition for at importere både gener og arter, som styrker vores skove. Næste skridt kan blive ny gener fra Nordiran til danske bøgetræer.

Handlingsplan og baggrundsrapport nu på engelsk

12. februar 2013
Nu findes den nationale handlingsplan for klimasikring af Danmark og baggrundsrapporten om kortlægning af klimaforandringer begge i en engelsk version

Klik Danmark under vand

7. februar 2013
Naturstyrelsen præsenterer for første gang et samlet billede af, hvor vandet kommer til at stå, hvis klimaet viser sig fra sin mest våde side.

Guidelines for klimatilpasning

6. februar 2013
Kystdirektoratet udgiver nu et hæfte med en række praktiske retningslinjer inden for klimatilpasning til brug for landets kommuner, øvrige kystgrundejere og beslutningstagere.

Klimaændringer øger risiko for udvaskning af minimidler

5. februar 2013
Et varmere klima vil ændre såtidspunkter, forårsage en hurtigere afgrødeudvikling og generelt øget pesticidanvendelse. For minimidler (lav-dose herbicider) vil klimaændringer markant øge udvaskningen på lerjord og moderat øget udvaskning på sandjord.
Viser 1 - 9 ud af 9