Del artikel Print
 Nye aftaler om kystbeskyttelse langs Vestkysten

Nye aftaler om kystbeskyttelse langs Vestkysten

Fire kommuner på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab og Kystdirektoratet har netop indgået en fem-årig fællesaftale om kystbeskyttelse. Hertil har Varde Kommune og Kystdirektoratet indgået en aftale om kystbeskyttelse på en strækning ud for Blåvand.

Formålet med aftalerne er at sikre, at kystbeskyttelsen planlægges og udføres, så kystlinjen ikke rykker ukontrolleret tilbage i landet, og at området sikres mod oversvømmelse og klitgennembrud. Kysten er på strækningerne er udsat for hårdt pres fra Vesterhavets bølger og vind, som gnaver af kysten, hvis der ikke gøres noget.

 

"Det er vigtigt at tænke langsigtet for at kunne udføre den bedste kystbeskyttelse, så vi er glade for at en aftale med de fire kommuner for de næste fem år, nu er på plads," siger senior kysttekniker og projektleder i Kystdirektoratet, Holger Toxvig. Aftalerne løber fem år fra 2014 til 2018. Den ca. 110 km lange kyststrækning mellem Lodbjerg i nord og Nymindegab i syd, som den ene aftale omhandler, varierer i udformning og tilstand, ligesom det er forskelligt, hvor sårbar kysten er i forhold til bagvedliggende beboelse og infrastruktur. Derfor vil aftalens tiltag til kystbeskyttelse også variere på strækningen.

 

Kystbeskyttelse i Varde Kommune

Varde kommune har lavet en lignende af tale med Kystdirektoratet. Kystteknisk chef i Direktoratet, Per Sørensen, fortæller, at man med aftalen i hus kan styre, hvor kystlinjen skal holdes på nuværende niveau, og hvor kysten må rykke tilbage ved Blåvand.

 

"Det er rigtigt positivt, at vi med denne aftale kan tænke langsigtet i vores arbejde med kystbeskyttelse, så vi er glade for aftalen og for samarbejdet med kommunen," siger Per Sørensen.

 

"I Varde Kommune er vi godt tilfreds med denne aftale, fordi den giver mulighed for at planlægge kystsikringen langs vores del af Vesterhavet mere langsigtet. Varde Kommune har vitale interesser i de kystnære områder, fordi vores turisterhverv er afhængig af, at vi undgår oversvømmelser i for eksempel sommerhusområderne. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet med Kystdirektoratet fungerer, og det er jeg sikker på, at det kommer til i de fem år aftalen løber," udtaler Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune.

 

Mere konkret er målet med aftalen, at man på strækningen fra Skippervej til Mærsk Vase (høfde 1 til 6) ønsker at beholde den nuværende kystlinje, så den eksisterende sikkerhed for oversvømmelse af Blåvand by opretholdes. Syd for denne strækning fra Mærsk Vase til den sydlige ende af Hvidbjerg Strandvej (høfde 6 til 10a) ønsker man at halvere den naturlige tilbagerykning for at sikre mod oversvømmelser og klitgennembrud.


I nord fra Ishuset og til Skippervej vil man til gengæld med denne aftale acceptere en naturlig tilbagerykning, da denne strækning har mere at stå imod med.

 

Moderne kystbeskyttelse på Vestkysten består primært af sandfodring. Der hvor naturen selv fjerner sand langs kysten, og hvor vi ønsker at bibeholde den nuværende kystlinje, pumper vi store mængder sand ind på kysten og revler. På den måde spiser havet af dette sand og ikke af stranden og klitterne.

 

Ved Blåvand vil der således i den næste femårige periode blive pumpet sand ind i større eller mindre grad fra Skippervej og til den sydlige ende af Hvidbjerg Strandvej, ligesom det er blevet gjort i den sidste treårige aftale. Sandfodring i området startede i 1990, og høfderne blev bygget i 1930'erne. Høfderne vedligeholdes, og i klitterne plantes hjelme for at dæmpe sandflugt.

 

Kilde: Kystdirektoratets hjemmeside Kyst.dk