Del artikel Print
Aarhus får mere ud af regnvandet

Aarhus får mere ud af regnvandet

Aarhus Kommune vil have mere af regnvandet til at sive tilbage til grundvandet, hvor det gør mere gavn, end når det udledes direkte til havet.

I Aarhus er en lang række aktører meget engagerede i at tilpasse kommunen til klimaforandringer. Blandt andet skal et nyt partnerskab mellem kommunen, vandforsyningen og en række forskningsinstitutioner nu finde optimale områder til nedsivning af regnvand. Opgaven er ikke helt så nem, som den lyder. Aarhus-området befinder sig nemlig i et område med en meget lerholdig jord, som vandet ikke kan sive ned igennem. Derfor har forsyningsselskabet Aarhus Vand indledt en jagt på de steder, hvor jorden er mere porøs, så vandet kan sive ned, og de steder vil man nu forsøge at bygge nedsivningsanlæg.

 

Aarhus Vand har i samarbejde med blandt andet Teknologisk Institut, GEUS og Aarhus Kommune sat gang i et projekt, der viser, hvor jordbundsforholdene er velegnede til nedsivning, og som samtidig sikrer, at regnvandet effektivt filtreres for urenheder lokalt inden nedsivning, forklarer Aarhus Vand.

 

I løbet af denne uge nedgraver Aarhus Vand så det første filtreringsanlæg i Mårslet.

Anlægget udgør et supplement til den brede vifte af løsninger, Aarhus Vand allerede anvender, herunder separering af vand- og kloakafledninger for at forebygge oversvømmelser.

 

Dette tiltag lægger sig i kølvandet på en række andre klimatilpasningsaktiviteter i området, der alle kan læses mere om ved at følge links i højremenuen.

 

Kilde: TV2 Østjylland