Del artikel Print
Ny rapport udpeger trusler mod Danmark

Ny rapport udpeger trusler mod Danmark

Beredskabsstyrelsen har netop udgivet rapporten Nationalt Risikobillede, hvori man forsøger at udpege de ti største fremtidige trusler mod Danmark. Konsekvenserne af klimaforandringerne er også her i fokus, idet to af de ti trusler er hhv. orkaner/stormfloder og kraftig regn/skybrud.

Klimatilpasning bør også i fremtiden være en væsentlig del af det danske beredskab. Det er i hvert fald konklusionen fra rapporten fra Beredskabsstyrelsen om trusler og risici rettet mod det danske samfund.
Her udpeges orkaner, stærke storme og stormfloder på den ene side og kraftig regn og skybrud på den anden som værende hændelser, Beredskabsstyrelsen i øjeblikket vurderer, at der bør være særlig opmærksomhed på.

 

Rapporten viser generelt, at de risici, som præger vores moderne samfund, er komplekse, ofte grænseoverskridende og under stadig forandring - karakteristika der også gælder for følgerne af klimaforandringerne.

Vurderingen af trusselsbilledet er foretaget på baggrund af hændelsestypernes mulige konsekvenser for liv, helbred, velfærd, ejendom, økonomi, miljø samt tilgængeligheden af kritiske samfundsfunktioner.

 

Afsnittene om de enkelte trusler er bygget op med en gennemgang af truslens karakteristika, efterfulgt af afsnit om mulige konsekvenser og tidligere hændelser for til slut at gennemgå fremtidige tendenser.

 

Til slut har Beredskabsstyrelsen foretaget en sammenstilling af trusselsbilledet og klassificeret de ti primære trusler i fire kategorier: Naturskabte hændelser (ekstreme vejrhændelser), Naturskabte hændelser (Alvorlige smitsomme sygdomme), Menneskeskabte hændelser (Ulykker), Menneskeskabte hændelser (Sikkerhedsmæssige trusler).

 

Rapporten findes som link i menuen til højre.

 

Kilde: Beredskabsstyrelsen