Del artikel Print
Håndtering af usikkerheder

Håndtering af usikkerheder

Et dansk studie foreslår en ny metode til hvordan man kan håndtere usikkerheden i forhold til beslutningstagen om klimatilpasning

En fundamental forskel på planlægning der inddrager klimatilpasning og den hidtidige fysiske planlægning er at der skal håndteres usikkerheder, der er meget større end hidtil og som der i mange tilfælde ikke kan sættes tal på. Det nødvendiggør et skifte i måden at planlægge på og betyder at mange metoder og værktøjer ikke længere er tilstrækkelige.

Det er konklusionen på et studie i usikkerheder omkring klimatilpasning lavet af en gruppe forskere fra GEUS, AU, DTU og DMI og publiceret i tidsskriftet Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. Artiklen beskriver usikkerheder på tilpasnings strategier indenfor sektorer der påvirkes af ændrede nedbørsmønstre.  Landbrug tages frem som et eksempel, hvor både usikkerheder omkring ændrede landbrugspraksis og anvendelse af jorden (land use change) sammen med usikkerheder på klimamodeller påvirker tilpasningsstrategien.  Der er meget stor forskel på de dominerende kilder til usikkerhed mellem sektorerne.

 

Der præsenteres en ny metode til hvordan man kan håndtere usikkerhed i forhold til klimatilpasning.

 

Usikkerheden beskrives ud fra tre dimensioner: niveau, kilde og natur.

 

Det foreslås at strategier til at håndtere usikkerhed i klimatilpasning bør afspejle arten af usikkerheder og hvordan usikkerhederne interagerer med risikoniveau og beslutningstagning.  Noget usikkerhed kan reduceres ved at få mere viden, anden usikkerhed kan reduceres gennem dialog og videndeling mellem forskellige aktører, mens tilfældig usikkerhed i sagens natur ikke kan reduceres.

 

Usikkerheden kommer fra mange kilder, og udbredelsen gennem forskellige tekniske og socioøkonomiske modeller kan øge den samlede usikkerhed væsentligt, men nogle usikkerheder kan også afbøde hinanden. Derfor kan selv store usikkerheder have små konsekvenser for beslutningstagning, fordi mange kilder til information sikrer en tilstrækkelig viden til at begrunde et klimatilpasningstiltag.

 

Artiklen der er på engelsk kan hentes her (open access). 

 

Kilde:
Refsgaard, Jens Christian, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Martin Drews, Kirsten Halsnæs, Erik Jeppesen, Henrik Madsen, Anil Markandya, Jørgen E. Olesen, John R. Porter, and Jens H. Christensen (2012): The role of uncertainty in climate change adaptation strategies- A Danish water management example. Mitigation and Adaptation of Strategies for Global Change, doi:10.1007/s11027-012-9366-6 [Online], 2012.